Mitä olet etsimässä?

Ohjeet koneelliseen oksintaan sekä puun poistoon sähkölinjoilta_Käytönjohtajat – Sähkötutkimuspoolin julkaisu

ST-poolin rahoittama MaRa –hanke selvitti  koneellisen oksinnan ja linjalle kaatuneen puun poiston sähköturvallisuusriskit. Selvitystyön tulosten perusteella on laadittu erilliset ohjeet käytön johtajille sekä tarvittavat työmenetelmäohjeet varsinaista työtä tekeville. Ohjeiden mukaiset työmenetelmät voidaan yhtiössä ottaa käyttöön vain käytön johtajan päätöksellä. Tämän lisäksi tekijät on erityisesti koulutettava ja perehdytettävä käytettäviin työmenetelmiin.
Käytönjohtajan ohjeet:- (3.7.17) 24 kV avojohdon päälle kaatuneen puunpoiston eri vaihtoehdot – ohje käytön johtajaa varten- (3.7.18)  Sähkölinjan reunapuiden koneellinen oksinta ilmajohdon läheisyydessä työhön erityisesti suunnitellulla laitteistolla – käytön johtajan ohje- (3.7.19)  Sähkölinjan reunapuiden koneellinen oksinta ilmajohdon läheisyydessä työhön erityisesti suunnitellulla laitteistolla – uuden eristyksen mittaus

Lataa Ohje_koneelliseen_oksintaan_kaytonjohtajat (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun