Mitä olet etsimässä?

Kiertotalouden nykytilaselvitys 2019

Energiateollisuus ry teetti touko-kesäkuussa 2019 IROResearchillä kyselytutkimuksen energia-alan kiertotalouden nykytilasta. Kyselyssä oli 136 vastaajaa, jotka edustivat energia-alan eri toimintoja. Kiertotalouden tärkeimmiksi ajureiksi nousivat ilmastomuutos sekä kestävä kehitys ja vastuullisuusajattelu. Kiertotalous on laaja kokonaisuus ja vastauksissa näkyi myös energia-alan sisällä, miten eri toimintoja ja erilaisia mahdollisuuksia se voi eri tarkoittaa erityyppisille yrityksille. Nykytilakyselyn mukaan kiertotalous näkyy vahvasti energia-alan yritysten toiminnassa . Yritykset tarjoavat 3-5 vuoden kuluttua edelleen nykyistä enemmän kiertotalouden mukaisia tuotteita ja palveluita. Kiertotalous on jo tänä päivänä osa energia-alan yritysten strategista ajattelua ja ohjaa liiketoimintaa. Energia-alan kiertotalouden kasvupotentiaalia on sekä omissa toimissa että yhteistyössä kumppanien kanssa.

Lataa Raportti_Energiateollisuus_-_Kiertotalouden_nykytilakartoitus_2019 (PDF) Lataa Tiivistelma_Energia-alan_kiertotalouden_nykytilaselvitys_2019 (PDF)
Siirry takaisin sivun alkuun