Mitä olet etsimässä?

CEN Biopolttoainestandardin näytteenottomenetelmien tarkentaminen Suomen olosuhteisiin/ VTT 2012

Kansallinen puupolttoaineiden laatuohje 1998 on ollut yleisesti käytössä myös metsästä tulevien polttoaineiden näytteenoton ja näytekäsittelyn ohjeistuksessa. Uusi laaja kiinteiden biopolttoaineiden eurooppalainen standardijärjestelmä on voimassa ja tässä yhteydessä on uusittu myös näytteenotto- ja näytekäsittelystandardit EN-standardeiksi.

EN-standardien
tilastomatemaattinen laskenta ja näytteenotto perustuvat hiilistandardeihin
sekä ns. BioNorm – hankkeissa tehtyihin näytteenottoihin ja määrityksiin.
Vaikka taustatyönä standardien valmistelussa tehtiin paljon, niin välttämättä
kansalliset erityispiirteet, kuten laajaa polttoainekirjo ja polttotekniikka
sekä sääolot, eivät näy näytteenotossa. Standardien tilastomatematiikka on sinänsä
oikein, mutta siinä mainitut laskenta- ja tarkkuusvaatimusten viitearvot eivät
sovellu sellaisenaan meidän oloihin.

Siksi Ympäristöpooli
yhdessä energiayritysten kanssa toteuttivat ns. CEN – sovellushankeen, jossa on
tarkennettu em. viitearvoja, jotta standardeja pystytään myös täällä käyttämään
hyvällä tarkkuustasolla. CEN -sovellushankkeessa on tehty eri vuodenaikoina ja
maantieteellisesti edustava määrä näytteenottoja todellisen kuorma- ja
toimituseräkohtaisen kosteus- ja kantomurskeen tuhkahajonnan selvittämiseksi
eri puolilla maata ja eri vuodenaikoina. Lisäksi on tutkittu automaattisten
näytteenottimien tarkkuutta ja yhteensopivuutta standardien kanssa ja nykyisen
käsinäytteenoton edustavuutta.

CEN-sovellushanke on kohdistunut pelkästään
kosteus- ja tuhkaominaisuuksiin eikä siinä ei ole tutkittu muita polttoaineominaisuuksia.
Uudet standardit sisältävät toki paljon muutakin hyvin käyttökelpoista
materiaalia, joka oikeastaan eivät eroa paljon aikaisemmista käytännöistä.

EN
standardeihin muutoksia voidaan tehdä muutaman vuoden päästä seuraavalla
päivityskierroksella. Sen sijaan vastaavia ISO standardeja valmistellaan,
joihin nämä Suomen havainnot on tarkoitus saada kirjattua. 

Lataa Biopolttoaine_CEN_Naytteenotto-ohje_10052012 (PDF)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

Kati Takala

Valmiuspäällikkö, Sähköpooli

Energiantuotanto

+358 40 528 8432

Siirry takaisin sivun alkuun