Energiateollisuuden työmarkkinaskenaario 2025

Energiateollisuuden työmarkkinaskenaarion tavoitteena on pohtia alan liiketoiminnan muutosten vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin, henkilöstörakenteeseen sekä yleisesti työmarkkinoihin vuoteen 2025 mennessä. Toisena tavoitteena on saada laaja näkemys alan tulevista kehityssignaaleista niin jäsenistöltä ja kuin sidosryhmiltä.

Skenaarioon aineisto on kerätty verkkoaivoriihen, pienryhmätyöskentelyjen sekä erilaisten väliraporttien kommentointikierrosten avulla. Raportissa on esitelty tiivistetysti verkkoaivoriihen keskeiset tulokset ja pienryhmätyöskentelyssä tuotetut viisi skenaariota. Näiden lisäksi raportti esittelee tarkemmin yhtä todennäköisemmäksi tulevaisuudeksi valittua skenaariota sekä ehdotettuja toimenpiteitä tähän tulevaisuuteen varautumiseksi.


Työmarkkinaskenaarion 2025 materiaali


Lisätietoja

Korhonen_Maiju_2_Screen
Korhonen, Maiju
Sähköpostiosoite: maiju.korhonen@energia.fi
Lisätietoja:
koulutus, osaaminen, vetovoima