Kohti sähkön sisämarkkinoita

Sähkömarkkinavisio laadittiin tukemaan kehityspolkua kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ja edistämään eurooppalaisen sähköntuotantokapasiteetin saattamista yritysten ja kotien käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla. Vision ja sen taustaraportit laati Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

Sähkömarkkinavision tilasivat ja projektin rahoittivat Sähkötutkimuspooli, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Elfi Oy ja Nord Pool Spot AS. Raportti on laadittu englanniksi. Taskuesite ja kalvosarjat ovat suomenkielisiä.

Sähkömarkkinavisio 2030

Julkaisut

15.08.2011

Sähkömarkkinavisio 2030


Lisätietoja