Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050

Energiateollisuus valmisteli oman visionsa Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan tueksi. Vision tavoitteena on taloudellista kasvua tukeva hiilidioksidineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotanto vuonna 2050. Visio tehtiin laajassa tutkimusyhteistyössä, ja se julkaistiin vuonna 2009.

Visiossa tavoitellaan yhtäältä mahdollisimman alhaisia päästöjä sähkön ja lämmön tuotannolle ja toisaalta fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamista sähköllä ja kaukolämmöllä asumisessa, liikenteessä ja elinkeinoelämässä. Toimia tarkastellaan aina myös hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä kotimaisuuden ja toimitusvarmuuden näkökulmista. Päämäärät on saavutettavissa niin, että:

  • Saavutetaan hiilineutraali energiantuotanto - pääosassa uusiutuvat ja ydinvoima
  • Energiaomavaraisuus paranee
  • Energiatehokkuus lisääntyy, kokonaisenergiankulutus laskee sähkönkäytön noustessa
  • Suomen kasvihuonekaasupäästöt putoavat alle puoleen pelkästään sähkön ja kaukolämmön avulla
  • Ostovoima nousee sähkön ja kaukolämmön hintoja nopeammin
  • Suomen energiakauppatase vahvistuu
Energia luomassa kestävää yhteiskuntaa

Onpa maanosa, jossa kannetaan huolta tulevaisuudesta. Siitä, miten saadaan yhdistettyä hyvinvointi ja sen mahdollistava talouskasvu. Päämäärän saavuttamiseksi tehdään rohkeaa ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Rohkeaa siksi, että päävastuu annetaan kahdelle elementille: päästökaupalle ja yhteisille sähkömarkkinoille. Näitä kehitetään, ja niille annetaan toimintarauha.

Uusille teknologioille annetaan mahdollisuus kehittyä ja viedä maanosaa eteenpäin. Maanosa kukoistaakin, energia on kaikille kohtuuhintaista eikä energiaköyhyys uhkaa. Talouden pyörät pyörivät tuottaen hyvinvointia kaikille. Energiaa käytetään taiten ja huolella, säästellen. Älykkäästi. Sitä siirretään aina sinne, missä tarve on suurin. Sitä tuotetaan itse, paikallisesti. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät ja luonnonvaroja käytetään viisaasti.

Sekä päättäjät että kansalaiset ovat tyytyväisiä. Tavoitteet toteutuvat. Verot ja maksut alenevat. Hyvinvoinnin, talouskasvun ja kestävän kehityksen täyttyessä kansalaiset elävät elämäänsä onnellisina ja tulevaisuuteen luottaen.

Parasta tässä tarinassa on, että se voidaan myös toteuttaa. Kun niin päätämme.

Tämä on visiomme.


Materiaalia energia-alan visiosta vuoteen 2050

Julkaisut

04.04.2014

Future Market Design

Pöyryn raportti

Julkaisut

13.11.2013

Polkuja vähähiiliseen tulevaisuuteen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimus

Julkaisut

08.10.2013

Oversupply and structural measures in the EU ETS

Greenstreamin selvitys

Julkaisut

23.03.2010

Hiilineutraali tulevaisuus

Sähkön ja kaukolämmön hiilineutraali visio vuodelle 2050