Energiateollisuus ry:n visio

Turvallisen yhteiskunnan perusta rakennetaan tänään. Nyt tehtävät energiaratkaisut vaikuttavat merkittävästi siihen, miten ilmastonmuutosta pystytään hillitsemään ja miten suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa kehittyy.

Energiateollisuus haluaa tukea Suomen kehitystä kohti vähäpäästöisiä ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka hyödyntävät laajasti alan kotimaista osaamista. Energia-ala haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä.

ET:n visio ja tehtävät vastaavat toimintaympäristön suuriin muutosilmiöihin, joita ovat mm. vähähiilisyys, digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja asiakkaiden nousu.
ET_visio_fi

Energiateollisuuden tavoitteena on parantaa energiayhtiöiden investointiedellytyksiä Suomessa. Energia-ala on jo vuosia ollut eri teollisuudenaloista suurin investoijia maassamme. Kun toimintaympäristö on vakaa ja ennustettava, energiateollisuuden mahdollisuudet mittaviin investointeihin paranevat ja energian hinta pysyy kilpailukykyisenä.

Näin me sen teemme

  • Uudistamme energia-alaa vastuullisesti ja uudistumme sen mukana
  • Kuuntelemme herkällä korvalla nykyisten ja uusien jäsenten tarpeita ja toiveita
  • Rakennamme avoimesti kumppanuuksia, innostumme yhteistyöstä ja ymmärrämme laaja-alaisesti eri sidosryhmiä
  • Vaikutamme asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti, hyödynnämme uusimman tiedon ja käytämme viestinnän kanavia ketterästi


Julkaisut

16.12.2015

ET:n visio

Energiateollisuus ry:n visio, tehtävät ja toimintaperiaatteet