Energiaa luotettavasti koko maahan

Panostamme energiaturvallisuuteen, toimitusvarmuuteen ja huoltovarmuuteen

Suomen energia-ala varmistaa, että sähköä ja kaukolämpöä on saatavilla luotettavasti ja turvallisesti vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Ongelmatilanteissa huoltovarmuuden takaa energia-alan ja viranomaisten yhteistyö, jolla on pitkät perinteet.

Joka toinen suomalainen koti lämpiää kaukolämmöllä, jonka toimitusvarmuus ja laatu ovat maailman huippua. Yhteiskunta sähköistyy ja energia-ala vastaa kysyntään investoimalla päästöttömään tuotantoon ja sähköverkkojen luotettavuuteen.

Suomi on edelläkävijä energia-alan digitalisaatiossa. Kuluttaja voi monipuolisten uusien palvelujen avulla automatisoida oman energiankäyttönsä sekä vähentää kustannuksiaan ja aiheuttamiaan päästöjä. Digitalisaation vuoksi tieto- ja kyberturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja sitä kehitetään jatkuvasti.

Energiaturvallisuus, toimitusvarmuus ja huoltovarmuus taataan alan jatkuvalla kehitystyöllä ja investoinneilla. Näitä asioita edistää myös energian monipuolinen ja hajautettu tuotantorakenne Suomessa.

et_grafiikat_v02-3 mediumX

Edistämme Suomen energiaomavaraisuutta

Energiaomavaraisuus luo työtä ja vahvistaa kauppatasetta. Suomi tuo noin viidesosan käyttämästään sähköstä ulkomailta ja energiatase kokonaisuudessaan on useita miljardeja euroja alijäämäinen. Energiantuonnista valtaosa on öljyä. Energia-ala edistää yhteiskunnan sähköistymistä öljyriippuvuudesta irti pääsemiseksi. Omavaraisuutta lisäävä sähköistyminen tarkoittaa siirtymistä sähköiseen liikenteeseen ja älykkäämpään energiajärjestelmään. Energia-ala on jo vuosia investoinut monipuoliseen kotimaiseen energiantuotantoon, jotta Suomesta tulee entistä omavaraisempi puhtaan energian suhteen.

Toimimme vastuullisesti ympäri Suomen et_grafiikat_v02-5 medium
lähiympäristöistä ja asukasyhteisöistä välittäen

Energia-ala on läsnä Suomen jokaisessa kunnassa. Kaukolämpöä tuotetaan aina paikallisesti, 1200 lämpölaitoksen voimin. Sähköverkkoinvestoinnit ja kotimaisten polttoaineiden hankinta työllistävät kaukolämmöntuotannon lisäksi erityisesti paikallisia pienyrittäjiä. 

Ala toimii vuorovaikutuksessa paikallisyhteisöjen kanssa: uusia energia-alan hankkeita kehitetään asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Myös hankkeiden ympäristövaikutuksista viestitään avoimesti, ja negatiivisten vaikutusten vähentämiseksi tehdään jatkuvaa työtä. Sähköverkkojen sijoittamisesta neuvotellaan pitkäjänteisesti maanomistajien, tieliikennelaitoksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Toimimme läpinäkyvästi energian toimitusketjun alusta loppuun

Sähkön hinta määräytyy pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, ja sähkönmyynti on hyvin kilpailtu ala. Sähkön siirtohintaa sen sijaan säädellään tarkasti valtion toimesta. Sähkön hinnasta viestitään selkeästi sähkölaskussa, jossa kerrotaan, mistä lasku koostuu. Kaukolämmön hinta määräytyy aina alueellisesti, ja kilpailu lämmitysmarkkinoilla on kovaa.

Sähkönmyyjän on ilmoitettava sähkönostajalle sähkön alkuperä ja uusiutuvaa energiaa voi myydä Suomessa Fingridin myöntämän alkuperätakuun varmentamana. Energiantuotannon päästöjä mitataan ja raportoidaan viranomaisille täsmällisesti. Kotimaisten energialähteiden käyttöön panostetaan, ja niiden käyttö kasvaa merkittävästi 2020-luvulla. Bioenergian kestävällä käytöllä on positiivinen vaikutus paitsi ilmastonmuutokseen, myös energia-omavaraisuuteen ja työllisyyteen.