Kilpailukykyistä energiaa kaikille yhteiskunnan sektoreille

Tuotamme kansalaisille kohtuuhintaista energiaa

Suomen energia-ala tunnistaa roolinsa yhden yhteiskunnan välttämättömimmän hyödykkeen tuottajana,  ja haluaa mahdollistaa kaikille sähkön ja kaukolämmön kohtuuhintaisen kulutuksen. Energiakustannukset ovat kokonaisuudessaan kohtuullisen pieni osa suomalaisen elinkustannuksista, vaikka elämme EU:n kylmimmässä ilmastossa. Sähkö on suomalaiselle kuluttajalle Euroopan Unionin edullisimpia. 

et_grafiikat_v02-15 medium

Energia-ala ei halua millekään tuotantomuodolle valtion eli veronmaksajien tukea, vaan energiamarkkinoiden tulee olla vapaat ja kilpaillut. Jo nyt kolmasosa sähkön ja kaukolämmön hinnasta on veroa.

Turvaamme elinkeinoelämän toimintaedellytykset

Suomi on energiaintensiivisten teollisuudenalojen koti, ja näille aloille kohtuuhintainen suomalainen energia on tärkeää. Jotta elinkeinoelämä voi jatkaa toimintaansa Suomessa, eikä siirrä toimintaansa saastuttavamman tuotannon maihin, tulee energian hinnan pysyä kilpailukykyisenä.

Energiajärjestelmän luotettavuus, laatu ja pitkäjänteinen toiminta ovat niin ikään osa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Siirryttäessä ilmastoneutraaliin energiajärjestelmään muutos toteutetaan hallitusti, minkä lisäksi yhteiset pohjoismaiset sähkömarkkinat takaavat edullisen sähkön hinnan.

Tuotamme ja jakelemme energiaa tehokkaasti maailman ja Euroopan mittakaavassa

Suomalaisen energiantuotannon tehokkuus on maailman mittakaavassa alan huippua: lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä ydinvoiman käyttöasteet ovat kansainvälisessä vertailussa hyvin korkeat. Polttoaineista tehdään sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä hyvin korkealla hyötysuhteella, ja jakeluhäiriöt ovat vähäisiä. Sähkön siirtoyhteyksiä on kehitetty määrätietoisesti sekä Pohjoismaihin, Venäjälle että Baltiaan. Suomen sisäisiin jakeluverkkoihin investoidaan parhaillaan voimakkaasti, jotta sähkön toimitusvarmuus vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeita.

Huolehdimme toimintamme kannattavuudesta ja haluamme investoida tulevaisuuteen

Suomen energia-ala investoi vuosittain kaksi miljardia euroa uuteen teknologiaan ja vanhan teknologian tehostamiseen. Investoinneilla varaudutaan tuleviin tarpeisiin ja energiaratkaisuihin, kuten kysyntäjoustoon. Energiantuotanto rahoitetaan markkinaehtoisesti, ja tuotot syntyvät tukien sijaan tuotteen myymisestä. Sähköverkkojen miljardi-investoinnit toteutetaan tehokkaasti ja tuottotason määrää viranomainen. Kun infrastruktuuria parannetaan hallitusti, korjausvelkaa ei kerry eikä yllätyksiä synny.

Kehitämme älykkään ja joustavan energiantuotannon, -jakelun ja -kulutuksen yhdistäviä energiaratkaisuja

Suomi on edelläkävijä sähkönkulutuksen mittaamisessa ja mittaustiedon hyödyntämisessä – kaikissa kotitalouksissa on älykkäät mittarit. Mittareiden tietojen avulla sähkönmyyjät pystyvät tarjoamaan kuluttajille heidän tarvitsemiaan tuotteita ja auttamaan kuluttajia markkinoille osallistumisessa. Kun omaa kulutusta voi säädellä sähkön hinnan muuttuessa, energiaa voidaan tuottaa ja kuluttaa tehokkaasti. Siinä missä kuluttajat voivat vaikuttaa omaan sähkönkäyttöönsä, Suomen monipuolinen sähköntuotantorakenne mahdollistaa joustavan tuotantokapasiteetin. Kaksisuuntainen kaukolämpöverkko mahdollistaa myös kiinteistökohtaisen lämmöntuotannon ja ylijäämälämmön myymisen verkkoon.

et_grafiikat_v02-2 medium