Ilmastoneutraalimpaa energiantuotantoa 

Ilmastoneutraali energia tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan energiankäyttö ei enää lisää kasvihuonekaasujen pitoisuutta ilmakehässä eikä siten lämmitä ilmastoa. Pariisin sopimuksen mukaan kasvihuonekaasujen päästöt ja nielut on saatava tasapainoon tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä 80-95 % vuoteen 2050 mennessä ja asettaa lähiaikoina tavoitteita myös hiilinieluille. Energiateollisuus pyrkii omalta osaltaan aktiivisesti toteuttamaan näitä tavoitteita.

Siirrymme ilmastoneutraaliin energiantuotantoon

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan vakavimpia ongelmia, johon on vastattava kaikilla olemassa olevilla keinoilla. Suomen energia-ala ottaa huomioon energiajärjestelmän kokonaisuutena suunnitellessaan ja toteuttaessaan siirtymää kohti ilmastoneutraalia tulevaisuutta. Päästöjen markkinaehtoinen hinnoittelu ohjaa tehokkaasti puhtaampaan energiantuotantoon.

Energiantuotannon päästöjä on määrätietoisesti vähennetty viime vuosien aikana, ja ala jatkaa edelleen työtä päästöjen vähentämiseksi. Uutta, päästötöntä tai vähempipäästöistä energiateknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön joka vuosi. Palkitsemme päästöjä vähentäviä hankkeita Vuoden ilmastoteko -palkinnolla, joka myös kannustaa innovoimaan uusia, kansalaisia osallistavia ja konkreettisia tekoja.

et_grafiikat_v02-14 medium
Mahdollistamme kestävän energiankulutuksen

Energiaa on käytettävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Suomen energiayhtiöt tekevät kestäviä tuotantomuotovalintoja asiakkaidensa puolesta, minkä lisäksi yhtiöt tarjoavat eri tuotantomuodoilla tuotetun sähkön tuotteita asiakkaille. Alan yritykset ovat sitoutuneet energiatehokkuussopimuksiin, ja saavuttaneet tavoitteensa ennätysajassa.

Energia-ala tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden vaikuttaa kestävien energiaratkaisujen toteutumiseen lisäksi mm. energianeuvonnan ja tuntiperusteisen hinnoittelun avulla, jolloin sähkönkulutusta voi säädellä kulloisenkin hinnan perusteella omaan käyttöön sopivaksi. Alan yritykset mahdollistavat myös energian pientuotannon omaan kulutukseen ja luovat yhteiset toimintamallit tuotannon verkkoon liittämiselle.

Hyödynnämme monipuolisesti eri energialähteitä

Suomen energiantuotantorakenne on monipuolinen, mikä auttaa huomioimaan ja minimoimaan ympäristölle aiheutuvia haittoja. Myös energian toimitusvarmuus pysyy hyvällä tasolla, kun emme ole riippuvaisia tietystä tuotantomuodosta. Tehokkaat lämpöä ja sähköä tuottavat yhteistuotantolaitokset siirtyvät enenevässä määrin uusiutuviin energialähteisiin, minkä lisäksi yhä useammasta kohteesta otetaan hukkalämpöjä hyötykäyttöön. Energia-ala mahdollistaa myös markkinaehtoisen pientuotannon ostamalla kotitalouksien tuottamaa sähköä.

Edistämme lähiympäristömme elinvoimaisuutta

Energia-ala tunnistaa, että ympäristön kannalta täysin ongelmatonta tapaa tuottaa energiaa ei ole. Energiayhtiöt ottavat toiminnassaan kokonaisvaltaisesti huomioon esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, lähiympäristön hengitysilman ja alueelliset erityispiirteet. Alan tavoitteena on sähköistää liikenne, jolloin polttomoottoriautojen päästöt vähenevät. Tiivisti asutuissa taajamissa kaukolämpö vähentää tehokkaasti ilman pienhiukkaspäästöjä. Energiainvestoinnit käynnistyvät aina ympäristövaikutusten arvioinnilla, jolla taataan mahdollisimman vähäinen haitta luonnolle.