Kaukolämpötutkimus

Kaukolämpöala on jatkuvan muutospaineen alla. Alalta vaaditaan uusiutuvan energian lisäämistä, energiatehokkuutta ja älykkyyttä. Muuttuvassa toimintaympäristössä mahdollisuuksien tunnistamisesta on tullut yksi menestymisen edellytys kaukolämpöliiketoiminnalle. 

Energiateollisuus ry:n (ET) kaukolämpöalan rahoittamalla tutkimuksella halutaan auttaa kaukolämpöalaa kehittymään teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti.

ET:n kaukolämpötoimiala kerää vuosittain noin 200 000 euroa tutkimusrahaa, jolla rahoitetaan ajankohtaista tutkimusta, osaltaan edistetään kaukolämpöalan teknologista kehitystä sekä huolehditaan kaukolämpötutkimuksen jatkuvuudesta. Useat kaukolämpöalan rahoittamat tutkimushankkeet palvelevat myös laajempaa yhteiskunnallista tiedontarvetta.

Vuonna 2013 ET julkaisi kaukolämpöalan strategian, jonka toimeenpano on parhaillaan käynnissä.
Strategian julkaisemisen jälkeen on rahoitettu strategian mukaisia ja sitä toimeenpanevia hankkeita erillisten tarjouspyyntöjen pohjalta. Sen lisäksi voidaan resurssien puitteissa olla mukana rahoittamassa muita meille esitettyjä hankkeita.

Kaukolämmön tutkimusrahoitusta voi hakea kokonaisrahoituksena pienemmille hankkeille sekä hankkeille, jotka saavat muuta rahoitusta, esimerkiksi Tekes- tai yritysrahoitusta.

Rahoitusta voi hakea hankkeisiin, joita toteuttavat tutkimuslaitokset, riippumattomat konsultit ja tutkijat. ET:n kaukolämpötoimiala haluaa myös kannustaa opiskelijoita tarttumaan kaukolämpöä sivuaviin aiheisiin ja rahoittaa hyvistä aiheista tehtyjä hyviä opinnäytteitä.

Sen lisäksi, että otamme vastaan tutkimushakemuksia toivomme kaukolämpöalan sisältä impulsseja tutkimuksen käynnistämiseksi. Mikäli havaitset aukon olemassa olevassa tutkimuksessa tai saat idean, joka vaatii lisää selvittämistä, vinkkaa siitä meille. Selvitämme, onko aiheessa potentiaalia ja teemme siitä tutkimuksen, mikäli näin on.

ET:n lämmitysmarkkinatoimikunta päättää hankkeiden rahoituksesta.


Ajankohtaiset kaukolämpötutkimukset

Julkaisut

22.08.2018

Älykäs kaupunkienergia

Älykäs kaupunkienergia -raportin tavoitteena on kuvata, miten ilmastoneutraali energiajärjestelmä voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti osallistamalla asiakkaita, samalla säilyttäen energian hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta.

Julkaisut

15.05.2018

Kaukolämpöverkkojen avaaminen 15.5.2018

EU:ssa ja Suomessa keskustellaan kaukolämpöverkkojen avaamisesta kolmansien osapuolten tuottamalle lämmölle ja hukkalämmölle (kaukolämmön TPA – third party access). Energiateollisuus käynnisti kesällä 2017 Pöyry Management Consultingin toteuttaman hankkeen kaukolämpöverkkojen avaamisesta. Hanke selvitti erilaisia tapoja avata kaukolämpöverkot ja tuotti tietoa verkkojen avaamisen hyödyistä ja haitoista. Energiateollisuus julkisti ja luovutti hankkeen loppuraportin energiaministeri Kimmo Tiilikaiselle 15. toukokuuta 2018.

23.12.2016

Jäähdytyksen teknologiset ratkaisut

Käyttäjien vaatimukset sisäilman laatutasolle ja lämpötiloille ovat kasvaneet. Tämä on lisännyt jäähdytyksen tarvetta sekä uusissa että peruskorjattavissa rakennuksissa. Energiakulutuksen ja päästöjen vähennystavoitteet velvoittavat tuottamaan jäähdytyksen mahdollisimman tehokkaasti ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Hankkeessa selvitettiin olemassa olevien jäähdytysteknologioiden soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin. Selvitys pohjautui kirjallisuuteen, julkaistuihin uusimpiin tutkimustuloksiin sekä uusimpiin pilotteihin.

Julkaisut

19.12.2016

Digitalisaation vaikutukset kaukolämpöalalla

Kaukolämpöyhtiöiden on tärkeää tehdä digitalisaatioon liittyvää kehitystyötä omista lähtökohdistaan, riippuen digitaalisten kyvykkyyksiensä tasosta, käytettävissä olevista resursseista sekä vallitsevasta yrityskulttuurista. Valitun strategian ja kehitystyön tulee kuitenkin ajaa kaukolämpöyhtiön muutosta ja valmistaa yhtiötä edessä olevaan murrokseen. Tutkimushankkeen toteutti Energiateollisuudelle Deloitte.

Tiedotteet

15.09.2016

Suuret lämpöpumput voivat kattaa yli 10 % kaukolämmön myynnistä

Tuoreen selvityksen mukaan suurilla lämpöpumpuilla voidaan tuottaa 3 - 4 terawattituntia (TWh) kaukolämpöä vuodessa. Se tarkoittaa 9-13 prosenttia kaukolämmön vuotuisesta myyntimäärästä. Nykyinen kaukolämmöntuotanto lämpöpumpuilla on noin 0,6 TWh vuodessa.

Tiedotteet

22.08.2016

Kaksisuuntainen kaukolämpö luo asiakkaille lämmön myyntimarkkinat

Energiateollisuus ry:n ja Sitran teettämän raportin mukaan kaksisuuntaiselle kaukolämmölle näyttää olevan selkeää kysyntää: kaukolämpöasiakkaat ovat kiinnostuneita kaukolämmön tuotteiden ja verkkojen käytön kehittämisestä. Kaksisuuntainen kaukolämpö voi lisätä lämmityksen energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja vastata kaukolämpöyritysten kilpailukykyhaasteisiin.


Lisätietoja

kostaja
Kostama, Jari
Sähköpostiosoite: jari.kostama@energia.fi
Lisätietoja:
edunvalvonta, energiantuotanto, ilmastopolitiikka, sähköntuotanto, tuotantomuodot