Energiateollisuuden tutkimustoiminta

Tutkimus - ja kehitystoiminta on erittäin tärkeää energia-alan hiilineutraalin vision toteuttamiseksi. Uusia innovaatioita tarvitaan, jotta lähivuosien investoinnit voidaan toteuttaa sekä kustannustehokkaasti että ympäristöystävällisesti. 

Euroopan komissio julkaisi vuonna 2007 energiateknologiastrategian (SET-plan), jonka tavoitteena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden markkinoille tuloa. Komission vuoden 2009 tekemän arvion mukaan SET-planin tavoitteiden toteuttaminen vaatii T&K&I rahoitusta 8 Mrd €/vuosi vuoteen 2020 asti.

Jotta vaadittava rahamäärä eurooppalaisten tavoitteiden toteuttamiseksi saadaan kasaan, on sekä kansallisesti että EU:n yhteisistä varoista lisättävä energia-alan tuotekehityksen ja demonstraatioiden tukemista. IEA:n keräämien tietojen mukaan julkisen rahoituksen taso energiateknologioiden kehittämiseen on alemmalla tasolla kuin 1980, vaikka alan yhteiskunnallinen painoarvo on lisääntynyt merkittävästi.

EU:ssa merkittävä panostus tutkimus- ja innovaatiotoimintaan on Horisontti 2020 -puiteohjelma, jonka budjetti vuosille 2014-2020 on noin 70 Mrd €. Energia-alan tutkimukseen tästä kohdistuu noin 10 %. Myös demonstraatiohankkeisiin on mahdollista saada tukea. Ohjeita hakemiseen saa mm. Tekesin osallistujan oppaasta.

Energiateollisuus rahoittaa tutkimusta ja kehitystä ympäristö- ja sähkötutkimuspoolien kautta sekä kaukolämpötoimialalla. Näistä löydät lisätietoa sivun vasemman laidan valikosta.


Lisätietoja

takalka
Takala, Kati
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: kati.takala@energia.fi
twitter-icon @katitakala