Energiateollisuuden jäsenpalvelut 

Energiateollisuus ry (ET) tarjoaa edunvalvonnan lisäksi palveluja jäsenistölleen sekä varsinaisille että yhteistoimintajäsenille. Kaikille jäsenille tarjottavia palveluja ovat:

 • Jäsenekstranet


 • Jäsenneuvonta (edunvalvonta, tekniikka, juridiikka)
 • Suositukset, ohjeet ja raportit
 • Jäsenviestintä (jäsentiedotteet ja Energiauutiset printti- ja nettilehdet)
 • Tilastot 
 • Tutkimukset ja selvitykset

Lisäksi seuraavat palvelut ovat varsinaisten jäsenten käytettävissä:

 • Kaukolämpöjohtojen laadunvalvonta
 • Lakiasiainpalvelu
 • Avustaminen työtuomioistuimessa 

Kaupalliset lisäpalvelut jäsenille tarjoaa Adato Energia Oy. Näitä palveluja ovat:

 • Julkaisutoiminta (energiayritysten asiakaslehdet, esitteet yms.)
 • Koulutukset (yleiset ja yrityskohtaiset)
 • Sähköinen asiakasviestintä
 • Tietopalvelut (energiapaketti, kaukolämpöekstra, sähkötohtori, sähköverkkoekstra, uutispalvelu)

ET on Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitto. Kaikki ET:n varsinaiset jäsenet ovat siten oikeutettuja EK:n tarjoamiin jäsenpalveluihin. Näitä palveluja ovat:  

 • Kurssit ja oikeusapu jäsenhintaan 
 • Tutkimukset, selvitykset ja tilastot
 • Jäsenkirje 


Lisätietoja