Energiateollisuuden jäsenpalvelut 

Neuvomme ja koulutamme: 

Asiantuntijamme neuvovat energia-alan ja työelämän lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja järjestämme koulutuksia ajankohtaisista aiheista.

Jalostamme tietoa vaikuttamisen ja päätöksenteon tueksi: 

Tilastoimme sähkön ja kaukolämmön tuotantoa ja tuemme energia-alan tutkimusta. Jalostamme tietoa jäsentemme edunvalvonnan ja päätöksenteon tueksi.

Kehitämme ja tehostamme jäsentemme ja heidän asiakkaidensa hyväksi: 

Valmistelemme ajantasaisia ohjeita ja suosituksia, kehitämme sopimusmalleja ja tiedotamme energia-alaan vaikuttavista asioista kotimaassa, EU:ssa ja maailmalla. 

Lisää ET:n hallinnon ja toimialojen tarjoamista jäsenpalveluista.

Kaupalliset lisäpalvelut jäsenille tarjoaa Adato Energia Oy. Näitä palveluja ovat:
  • Koulutukset (yleiset ja yrityskohtaiset)
  • Asiakasviestintä (sähköinen ja painettu)
  • Tietopalvelut (kaukolämpö-, sähköverkkoekstra, uutispalvelu, sähkötohtori ja energiapaketti)

ET on Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenliitto. Kaikki ET:n varsinaiset jäsenet ovat siten oikeutettuja EK:n tarjoamiin jäsenpalveluihin. Näitä palveluja ovat:  

  • Kurssit ja oikeusapu jäsenhintaan 
  • Tutkimukset, selvitykset ja tilastot
  • Jäsenkirje Lisätietoja