Green Office -ympäristöjärjestelmä

Energiateollisuus ry:n (ET) ja tytäryritys Adato Energia Oy:n Helsingin Eteläranta 10:ssä sijaitseva toimisto on Green Office -toimisto. WWF Green Office on toimistoille tarkoitettu käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, jonka avulla toimistot voivat pienentää ekologista jalanjälkeään ja vähentää hiilidioksidi- ja kasvihuonekaasupäästöjä.

ET on kuulunut WWF Suomen Green Office -verkostoon vuodesta 2006 lähtien. ET lähti mukaan Green Office -toimintaan vähentääkseen toimiston ympäristövaikutuksia ja lisätäkseen henkilöstön ympäristötietoisuutta.

Green Office -ympäristöjärjestelmän mukaisesti ET ylläpitää ja kehittää ympäristöohjelmaa, tiedottaa henkilöstölle ympäristöasioista, asettaa vuosittaiset kulutustavoitteet, seuraa tavoitteiden toteutumista ja raportoi toteutuneet kulutusluvut WWF:lle. Käytännön työtä tekee toimiston Green Office -tiimi. WWF tarkastaa toimiston ympäristöjärjestelmän joka kolmas vuosi.   

ET seuraa vuosittain toimistonsa

  •      sähkönkulutusta

  •      paperinkulutusta ja
  •      henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääntymistä

Sähkön ja toimistopaperin kulutustrendi on ollut laskeva toimiston liityttyä Green Office -järjestelmään. Sähkönkulutusta on saatu vähennettyä mm. suosimalla energiatehokkaita laitteita, siirtymällä yhteiskäyttöisiin monitoimitulostimiin ja liiketunnistimella ohjattuun valaistukseen.  

Merkittävin yksittäinen materiaalierä, jota toimistossa kulutetaan, on paperi. Paperin kulutusta vähentävät merkittävästi kaksipuolinen tulostus, sähköinen laskutusjärjestelmä ja arkistointi. ET:n ja Adaton tuottamat julkaisut ja esitteet pyritään jakamaan sähköisesti mahdollisuuksien mukaan. Myös webinaarien määrää on lisätty ja kokouksissa on siirrytty pääsääntöisesti sähköisiin materiaaleihin.

Henkilöstön sitoutumista kestäviin kulutustottumuksiin mitataan WWF:n Green Office kulutustapamittarilla, jonka henkilöstö täyttää kerran vuodessa. Henkilöstölle viestitään ja järjestetään koulutusta ja ohjeistusta erilaisista ympäristöasioista.

ET kannustaa henkilöstöä hyödyntämään video- ja etäneuvottelumahdollisuuksia aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Henkilöstöä ohjeistetaan käyttämään työmatkoihin julkisia kulkuvälineitä tai kulkemaan jalan, mikäli mahdollista. Syksyllä 2012 ET:ssä otettiin käyttöön henkilöstön lähialueen kokousmatkoihin tarkoitettu täyssähköauto. Lisäksi henkilöstön käytössä on sähköpyörä ja Jopo. ET kannustaa henkilöstöä pyöräilemään osallistumalla vuosittain Kilometrikisaan.

 


JonnaHakala
Hakala, Jonna
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: jonna.hakala@energia.fi
twitter-icon JonnaHakala2