Kohden tapaturmatonta energiateollisuutta

Energiateollisuus suhtautuu vakavasti työturvallisuuden työnantajavelvoitteiden täyttämiseen. Alan yrityksissä noudatetaan yhdessä sovittua Nolla-tapaturmaa tavoitetta. Valmisteilla olevat uudet säädökset sekä näihin liittyvät viranomaistulkinnat edellyttävät työturvallisuuteen liittyviä edunvalvontatoimia. Alan erityispiirteiden esille nostaminen säädösvalmisteluissa sekä tulkintojen yhtenäistämisessä ovatkin keskeisiä edunvalvontatoimia.

Yhä suurempi osa Suomen työsuojelunormistosta perustuu EU:n direktiiveihin. Energiateollisuus ry pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntövalmisteluun yhdessä muiden työnantajaliittojen kanssa. Edunvalvontaa tehdään myös yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu Työturvallisuuskeskuksen sähköalojen työalatoimikunnassa.


Rusila_Mari_sahkoposti
Rusila, Mari
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: mari.rusila@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2606