Toimialojen erityispiirteet

Energiateollisuus ry:n jäsenyrityksissä tehdään monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä, jotka edellyttävät työntekijöiltä vankkaa ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Alan yritykset tarvitsevat työvoimaa ammatillisen perustutkinnon suorittaneista aina ylemmän korkeakoulututkinnon omaaviin. Erilaisissa työtehtävissä myös työaikamuodot ja töiden painottuminen eri vuodenaikoihin vaihtelevat. Energiateollisuus ry palvelee jäsenyrityksiään ottamalla huomioon toimialojen erityispiirteet ja työtehtävien erilaiset vaatimukset työehtojen kehittämisessä.