Työelämään kannustava koulutusjärjestelmä osaavan työvoiman perusta

Taloudellisista suhdanteista huolimatta Suomessa tullaan jatkossakin tarvitsemaan sähköä ja lämpöä sekä osaajia näiden tuotantoon, jakeluun, myyntiin sekä tukipalveluihin. Erityisen haasteen alan edellyttämälle osaamiselle luovat mittavat sähköverkkojen rakennushankkeet, älykkään sähköverkon innovaatiot, vanhenevan voimalaitoskannan uudistaminen sekä yhteiskunnan sähköistyminen. 

Energiateollisuus ry tukee jäsenyhtiöitään koulutuspoliittisella edunvalvonnalla. Ennakoimme tulevia osaamisen muutoksia sekä vaikuttamme päättäjiin, viranomaisiin sekä koulutuksen toteuttajiin. 

Edunvalvonnan lähtökohtana on, että työelämään innostava perusopetus, oikein kohdennettu ja joustava ammatillinen koulutus sekä laadukas korkeakoulutus toimivat energia-alan työvoiman saatavuuden tukijalkana. Koulutusjärjestelmän kehittämisen päämäärinä tuleekin olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, oppilaitos-yritysyhteistyön syventyminen, alueellisiin ja nopeasti muuttuviin työvoimatarpeisiin vastaaminen sekä työurien pidentyminen.Lisätietoja