wecfinland-logo
World Energy Council (WEC) on riippumaton kansainvälinen energia-alan asiantuntijoiden ja ajatushautomoiden yhteistyöjärjestö. Sen tehtävänä on tuottaa tietoa ja näkemyksiä energia-alan kehityksestä päätöksentekijöitä sekä alan toimijoita varten. WEC on perustettu vuonna 1923 ja sen toiminnassa on mukana noin sata jäsenmaata sekä tuhansia yrityksiä.

World Energy Council Finland on WEC:n suomen jäsenosasto, jonka ydintehtäviin kuuluu kaksi asiaa:

WEC Finland tuo uusia avauksia suomalaiseen energiakeskusteluun sekä toimii johtavana alustana alan tulevaisuudesta käytävälle dialogille mm. erilaisten tilaisuuksien sekä julkaisuiden kautta.

WEC Finland toimii energia-alan tulevaisuutta pohtivana ajatushautomona. Tämä työ perustuu WEC Finlandin jäsenten asiantuntemukseen sekä kansainvälisiin verkostoihin.

WEC:n jäsenet ja toimialat

WEC Finland kuva


WEC Finlandin kotisivut