eurelectric logo- blue long version

EURELECTRIC on eurooppalaisen sähköteollisuuden etujärjestö. Se edustaa alaa 32 Euroopan maassa. Energiateollisuus ry on yksi EURELECTRICin jäsenistä ja edistää kansallisia ja pohjoismaisia energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita osana järjestöä. 

Energiateollisuuden jäsenten edustajat toimivat EURELECTRICin monikansallisissa komiteoissa ja työryhmissä erinäisiin energia- ja ilmastopolitiikan osa-alueisiin liittyen.

EURELECTRICin tavoitteena on vaikuttaa sähköteollisuuden kehitykseen ja kilpailukykyyn, auttaa alan edunvalvonnassa sekä edistää vähähiilisen sähköntuotantopaletin roolia yhteiskunnan hyväksi. Järjestön kolme päätavoitetta ovat:

  • Hiilineutraali sähköntuotanto Euroopassa vuoteen 2050 mennessä
  • Kustannustehokas ja luotettava sähköntoimitus yhtenäisten markkinoiden avulla
  • Energiatehokkuuden ja sähköistymisen kehittäminen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi


EURELECTRICin kotisivut


Lisätietoja

JukkaLeskela2Screen
Leskelä, Jukka
Toimitusjohtaja
Sähköpostiosoite: jukka.leskela@energia.fi
twitter-icon @JukkaLeskela