Yhteistyöllä vaikuttavuutta

Energiateollisuus ry tekee läheistä yhteistyötä useiden kansainvälisten järjestöjen ja verkostojen kanssa. Yhteistyö lisää eri osapuolten asiantuntemusta ja antaa tavoitteille vahvemman äänen esimerkiksi EU:n päätöksenteossa. 

Sekä Energiateollisuus ry:n asiantuntijat että jäsenyhtiöiden edustajat toimivat erilaisissa kansainvälisissä työryhmissä, joiden tavoitteena on muodostaa energia-alan näkökulmasta mahdollisimman yhtenäisiä kantoja pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan.


kansainvälinen yhteistyö