Suomessa toiseksi korkein uusiutuvien osuus Euroopassa 

Suomessa on Ruotsin jälkeen toiseksi korkein uusiutuvan energian osuus Euroopassa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähkön ja kaukolämmön tuotannossa on edistynyt meillä nopeasti. Viidessä vuodessa kaukolämmön tuotannossa uusiutuvien energialähteiden käyttö on kaksinkertaistunut 36 prosenttiin. Arviomme mukaan osuus nousee 55 prosenttiin, jos markkinat toimivat terveesti. 

Vuonna 2015 uusiutuvien osuus  sähköntuotannosta oli 45 prosenttia, josta merkittävin oli vesivoima, sen jälkeen puu ja tuulivoima. Tuulivoiman määrä kasvaa vielä tämän vuosikymmenen aikana kaksinkertaiseksi nykyisestä. Päästötöntä sähköntuotantoa oli lähes 80 prosenttia, mistä noustaan vuoteen 2030 mennessä 90 prosenttiin uusiutuvan tuotannon ja ydinvoiman lisääntyessä.

Saavutimme kansalliset vuodelle 2020 asetetut sitovat EU-tavoitteet uusiutuvien osalta jo vuonna 2014. Uusimman arvion mukaan tänä vuonna uusiutuvia energialähteitä käytetään maassamme fossiilisia polttoaineita enemmän. Puu onkin ollut jo pitkään merkittävin energialähde Suomessa. Puuta käytetään vuosittain nyt jo enemmän kuin öljyä, joka aiheuttaa edelleen polttoaineista suurimmat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa. Ne ovat jopa suuremmat kuin kaikkien muiden fossiilisten polttoaineiden päästöt yhteensä.

Suurimman haasteen muuttaa energiankäyttöämme kohti uusiutuvia energialähteitä ja rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä asettaa liikenne. Öljyn osuus tieliikenteessä on yhä lähes 90 prosenttia. Öljyn korvaamiseksi liikenteessä tarvitaan toimia sekä nestemäisten biopolttoaineiden että sähköisen liikenteen edistämiseksi.


et_grafiikat_v02-13 medium


Lisätietoja

kostaja
Kostama, Jari
Sähköpostiosoite: jari.kostama@energia.fi
Lisätietoja:
edunvalvonta, energiantuotanto, ilmastopolitiikka, sähköntuotanto, tuotantomuodot

Materiaalia uusiutuvasta energiasta

Esitykset

10.12.2018

Hiilineutraali Suomi 2030-luvulla?

Lausunnot ja kannanotot

10.08.2018

Energiateollisuus ry:n lausunto biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annet

Valmisteilla olevasta laki koskettaa lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetun kevyen polttoöljyn ja liikenteessä käytettävien öljyjen osittaista korvaamista bionesteillä. Esityksen keskeisenä tavoitteena on varmistaa se, että Suomi täyttää osaltaan EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen kaudella 2021—2030.

Suositukset ja ohjeet

12.02.2018

Metsäpolttoaineiden kestävyyden turvaaminen

Julkaisut

30.01.2018

Kiertotalous energia-alalla - Deloitte Oy 2018

Suomen energia-alalla on hyvät edellytykset luoda uutta liiketoimintaa kiertotalouden avulla