Toimivat sähkö- ja lämmitysmarkkinat ovat suomalaisille tärkeät

Energian saatavuus ja kohtuullinen hinta sekä toimivat energiamarkkinat ovat suomalaisille tärkeitä asioita. Elämme EU:n kylmimmässä jäsenvaltiossa, etäisyydet ovat pitkiä ja meillä on paljon energiaa käyttävää teollisuutta.

Sähkömarkkinoita ohjataan toimimaan yhä enemmän Euroopan laajuisesti ja tehokkaasti, jolloin sähkömarkkinoilta saatavat hintasignaalit ohjaavat investointeja ja energiankäyttöä. Tämä edellyttää yhteisiä markkinoita estävien kansallisten tukijärjestelmien uudelleenarviointia.

Kysynnän ja pientuotannon osallistumista markkinoille on edistettävä tasavertaisin edellytyksin. Yhteisten sähkömarkkinoiden tehokas toiminta vaatii myös siirtoyhteyksien parantamista.

Eri lämmitysmuodot kilpailevat lämmitysmarkkinoilla. Lämmitysmuotovalinnat tehdään pitkäksi ajaksi. Päätökset kannattaa tehdä harkiten eikä esimerkiksi ajankohtaisiin muoti-ilmiöihin tukeutuen. Kaukolämpö ja sähkö (suoraan tai lämpöpumpun kautta) lämmittävät useimpien suomalaisten koteja ja työpaikkoja.

Energiateollisuus kannattaa eri lämmitysmuotojen tasavertaista kilpailua. Esimerkiksi energiaverotus ei saa syrjiä kaukolämmön tuottamista verrattuna kiinteistössä tapahtuvaan energiantuotantoon. Rakentamismääräysten ei tule syrjiä joitain energiamuotoja. 


Lisätietoja


Materiaalia energiamarkkinoista