Toimivat sähkö- ja lämmitysmarkkinat ovat suomalaisille tärkeät

Energian saatavuus ja kohtuullinen hinta sekä toimivat energiamarkkinat ovat suomalaisille tärkeitä asioita. Elämme EU:n kylmimmässä jäsenvaltiossa, etäisyydet ovat pitkiä ja meillä on paljon energiaa käyttävää teollisuutta.

Sähkömarkkinoita ohjataan toimimaan yhä enemmän Euroopan laajuisesti ja tehokkaasti, jolloin sähkömarkkinoilta saatavat hintasignaalit ohjaavat investointeja ja energiankäyttöä. Tämä edellyttää yhteisiä markkinoita estävien kansallisten tukijärjestelmien uudelleenarviointia.

Kysynnän ja pientuotannon osallistumista markkinoille on edistettävä tasavertaisin edellytyksin. Yhteisten sähkömarkkinoiden tehokas toiminta vaatii myös siirtoyhteyksien parantamista.

Eri lämmitysmuodot kilpailevat lämmitysmarkkinoilla. Lämmitysmuotovalinnat tehdään pitkäksi ajaksi. Päätökset kannattaa tehdä harkiten eikä esimerkiksi ajankohtaisiin muoti-ilmiöihin tukeutuen. Kaukolämpö ja sähkö (suoraan tai lämpöpumpun kautta) lämmittävät useimpien suomalaisten koteja ja työpaikkoja.

Energiateollisuus kannattaa eri lämmitysmuotojen tasavertaista kilpailua. Esimerkiksi energiaverotus ei saa syrjiä kaukolämmön tuottamista verrattuna kiinteistössä tapahtuvaan energiantuotantoon. Rakentamismääräysten ei tule syrjiä joitain energiamuotoja. 


Lisätietoja

kohopan
Kohopää, Antti
Asiantuntija
Sähköpostiosoite: antti.kohopaa@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 306
salompe
Salomaa, Pekka
Johtaja
Sähköpostiosoite: pekka.salomaa@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 401

Materiaalia energiamarkkinoista

Tapahtumat

25.08.2017

Kaukolämpöpäivät 2017 aineisto

Kaukolämpöpäivät pidettiin Verkatehtaalla Hämeenlinnassa 23.-24.8.2017

Tiedotteet

04.05.2017

Kaukojäähdytyksessä ennätysmyynti viime vuonna

Kaukojäähdytyksen myynti kääntyi taas kasvuun vuonna 2016 edellisvuoden kylmästä kesästä johtuneen lievän notkahduksen jälkeen. Jäähdytysenergiaa myytiin ennätykselliset 205 000 MWh toimisto- ja liiketilojen sekä asuntojen viilentämiseen. Myynti kasvoi 13 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna, mutta edelliseen ennätysvuoteenkin 2014 verrattuna runsaat 7 prosenttia. Viidessä vuodessa (2011 – 2016) myynti on lisääntynyt 63 prosenttia.

Suositukset ja ohjeet

02.12.2016

Kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnittelu kaukolämmitetyssä rakennuksessa – malleja ja hyviä käytäntöjä

Oppaassa on esitetty yleisiä ohjeita ja malleja kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun. Opas on suunnattu LVI-suunnittelijoille. Oppaassa esitetyt asiat on valittu perustuen yleisimmin vastaan tulleisiin asioihin liittyen asuinkerrostalojen kosteiden tilojen vesikiertoisen lattialämmityksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.