EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoteen 2030

Energiateollisuus on osaltaan sitoutunut EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteisiin. Etsimme ohjauskeinoja, joilla tavoiteltu energiasektorin merkittävä uudistuminen voidaan toteuttaa siten, että kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä energiaa on saatavilla yhteiskunnan tarpeisiin.

EU:n energia- ja ilmastopolitiikaan tavoitteet vuosiin 2020 ja 2030EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuosille 2020 ja 2030 (lähde: ilmasto-opas.fi)


Energiateollisuus pitää tärkeänä, että vuodelle 2030 asetetussa kolmen tavoitteen paketissa päästötavoite on ohjaava tekijä ja kaksi muuta tavoitetta tukevat sitä. Päästötavoite on jaettu edelleen päästökauppasektorille (43 % vuoden 2005 tasosta) sekä jäsenmaakohtaisiin tavoitteisiin päästökauppasektoriin kuulumattomilla aloilla (keskimäärin 30 % vuoden 2005 tasosta). Uusiutuvan energian tavoite on sitova EU-tasolla ja energiatehokkuustavoite ohjeellinen EU-tasolla.

Taustalla on neuvoston aiempi linjaus 80–95 prosenttia päästövähennyksistä vuoteen 2050 mennessä, mikä on linjassa kansainvälisesti sovitun korkeintaan kahden asteen lämpenemisen kanssa. EU:n 2050-tiekartat tehtiin 80 prosentin tavoitteen mukaisesti. Päästövähennystavoite 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (vuodesta 1990) annettiin EU:n sitoumukseksi Pariisin ilmastosopimukseen. Sopimuksen myötä pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.


ekmanha
Ekman, Hanna
Johtaja
Sähköpostiosoite: hanna.ekman@energia.fi
Puhelin: +358 9 530 52 103