EU:n energia- ja ilmastopolitiikka vuoteen 2030

Energiateollisuus on osaltaan sitoutunut EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteisiin. Etsimme ohjauskeinoja, joilla tavoiteltu energiasektorin merkittävä uudistuminen voidaan toteuttaa siten, että kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä energiaa on saatavilla yhteiskunnan tarpeisiin.

EU:n energia- ja ilmastopolitiikaan tavoitteet vuosiin 2020 ja 2030EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuosille 2020 ja 2030 (lähde: ilmasto-opas.fi)


Energiateollisuus pitää tärkeänä, että vuodelle 2030 asetetussa kolmen tavoitteen paketissa päästötavoite on ohjaava tekijä ja kaksi muuta tavoitetta tukevat sitä. Päästötavoite on jaettu edelleen päästökauppasektorille (43 % vuoden 2005 tasosta) sekä jäsenmaakohtaisiin tavoitteisiin päästökauppasektoriin kuulumattomilla aloilla (keskimäärin 30 % vuoden 2005 tasosta). Uusiutuvan energian tavoite on sitova EU-tasolla ja energiatehokkuustavoite ohjeellinen EU-tasolla.

Taustalla on neuvoston aiempi linjaus 80–95 prosenttia päästövähennyksistä vuoteen 2050 mennessä, mikä on linjassa kansainvälisesti sovitun korkeintaan kahden asteen lämpenemisen kanssa. EU:n 2050-tiekartat tehtiin 80 prosentin tavoitteen mukaisesti. Päästövähennystavoite 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (vuodesta 1990) annettiin EU:n sitoumukseksi Pariisin ilmastosopimukseen. Sopimuksen myötä pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen.


ekmanha
Ekman, Hanna
Johtaja
Sähköpostiosoite: hanna.ekman@energia.fi
twitter-icon @ekmanhan

Materiaalia EU:n energiapolitiikasta

Tiedotteet

09.11.2018

Energiateollisuus ry hakee EU-harjoittelijaa Brysseliin

Haemme nyt korkeakouluharjoittelijaa EU-edunvalvonnan tueksi yhteispohjoismaiselle energiatoimistolle Brysseliin.

Lausunnot ja kannanotot

19.09.2018

Finnish Energy on EU climate and Energy policy beyond 2030

Finnish Energy has put together five recommendations for next steps in EU's climate and energy policy.