Energiatulevaisuus:
  10 asiaa, joissa päättäjät vaikuttavat

  Suomi on ilmastopolitiikan tiennäyttäjä

    • Ilmasto- ja energiapolitiikan pitää olla vaikuttavaa ja tehokasta. Fokuksen on oltava päästöjen vähentämisessä. Nopeimmin tuloksia syntyy energia-alan ja päättäjien yhteistyöllä.

   Viestit eduskuntavaaleihin

   Lisätietoa ilmastopolitiikasta

    Kaikki kiertää – kiertotaloudesta uusi talousjärjestelmä

      • Energia-alan rooli kestävän talousjärjestelmän luomisessa on merkittävä. Kiertotalous edistää ilmastonmuutoksen hillintää, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luo uutta liiketoimintaa.

     Viestit eduskuntavaaleihin
     Lisätietoa kiertotaloudesta

      Suomalaisille maailman edistyksellisin energiajärjestelmä

        • Suomi on edelläkävijä älykkäissä energiajärjestelmissä, päästöttömän energian lisäämisessä, kaukolämmityksessä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Älykkäät energiapalvelut helpottavat ihmisten arkea ja ne voidaan kaupallistaa vientituloiksi.

       Viestit eduskuntavaaleihin
       Lisätietoa älykkäistä energiajärjestelmistä
       Energia-alan asiakaskeskeinen visio

       Kilpailukykyä uudistumalla

        • Suomen energia-ala investoi vuosittain yli kaksi miljardia euroa uuteen teknologiaan ja palveluiden parantamiseen – enemmän kuin mikään toinen toimiala. Samalla ala mahdollistaa kaikille kohtuuhintaisen sähkön ja lämmön. Energiajärjestelmän luotettavuus, laatu ja hinta ovat tärkeä osa elinkeinoelämän kilpailukykyä. Investointitahti luo edellytykset hiilineutraalille yhteiskunnalle.

       Viestit eduskuntavaaleihin
       Lisätietoa kilpailukyvystä

        Osaaminen kunniaan – energia-ala työllistää

          • Energia-ala tarvitsee lähivuosina runsaasti uusia osaajia. Energia-alan toiminnot kattavat koko Suomen ja myös työvoiman tarve kohdistuu koko maahan.

         Viestit eduskuntavaaleihin
         Lisätietoa osaamisesta

          Vapaus valita lämmitystapa

            • Suomessa lämmitysmarkkinat ovat sääntelemättömät ja kilpaillut. Jokaisella on vapaus valita käyttämänsä lämmitys- ja jäähdytysmuoto sekä niihin liittyvät palvelut. Paras tulos syntyy, kun yritykset kilpailevat asiakkaalle arvoa tuottavilla tuotteilla ja palveluilla. 

           Viestit eduskuntavaaleihin
           Lisätietoa lämmitysmarkkinoista

            Lampun on sytyttävä – toimitusvarmuus on välttämättömyys

              • Energiayhtiöt toimittavat sähköä ja kaukolämpöä luotettavasti ja turvallisesti vuorokauden ympäri, vuoden jokaisena päivänä. Energiaturvallisuus, toimitusvarmuus ja huoltovarmuus ovat yhteiskunnan kivijalat.

             Viestit eduskuntavaaleihin
             Lisätietoa toimitusvarmuudesta

             Lisää energiantuotantoa Suomeen

               • Suomen energiantuotannon vahvuus on tuotantopaletin monipuolisuus. Kotimaista uusiutuvaa ja päästötöntä tuotantoa voidaan vahvistaa kestävästi ja markkinaehtoisesti.

              Viestit eduskuntavaaleihin
              Lisätietoa energiantuotanosta

               Kohti vahvempaa pohjoismaista energiayhteistyötä 

                 • Pohjoismaiden ja Baltian yhteistyö on edellytys kansainvälisen johtoaseman säilyttämiselle energia-alalla. Se on myös vahva väline tehokkaammalle EU-vaikuttamiselle.

                Viestit eduskuntavaaleihin
                Lisätietoa pohjoismaisesta yhteistyöstä

                 Järkeä energiaverotukseen

                   • Energiaverotus on osa yritysten toimintaympäristöä ja vaikuttaa ihmisten elämisen kustannuksiin. Verotuksen on tuettava muutosta ilmastoneutraaliin yhteiskuntaan.

                  Viestit eduskuntavaaleihin
                  Lisätietoa energiaverotuksesta


                  Energiateollisuuden viestit eduskuntavaaleihin

                  Julkaisut

                  07.12.2018

                  Viestit eduskuntavaaleihin


                  Lisätietoja