Kestävä edunvalvonta

Energiateollisuus ry:n (ET) päätehtävä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Edunvalvonnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla vaikutetaan politiikan muotoutumiseen, lainsäädäntöön, eri toimielinten päätöksentekoon ja mediaan. Se voi olla:

 • omaa hanketta hyödyttävän oikean tiedon jakamista päättäjille 
 • oman hankkeen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden lisäämistä

Hyvä edunvalvontatapa


Edunvalvonnan on oltava avointa, rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää.

ET:n edunvalvonta perustuu vahvaan asiantuntemukseen ja faktoihin sekä niille rakentuvaan rehellisyyteen. Kannaltamme kielteiset asiat on todettava. Kertomatta jättäminen on epärehellisyyttä.

ET ei anna lahjoja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon tai johtaa jonkinasteiseen riippuvuussuhteeseen osapuolten välillä. 

Energiateollisuus on rekisteröity parlamentin ja komission yhteiseen avoimuusrekisteriin. Rekisterinumeromme on 68861821910–84.

7 teesiä kestävään edunvalvontaan

  1. Lobbari on päättäjän paras tuki
  2. Suhteita on myöhäistä luoda kun niitä tarvitaan
  3. Hyvä ennakkovalmistelu on puoli voittoa
  4. Osaa ET:n kannat ja tilastofaktat asiassasi
  5. Voit menettää luottamuksen vain kerran
  6. Ole aidosti ajamasi asian kannalla
  7. Älä luovuta

Lisätietoja

ekmanha
Ekman, Hanna
Johtaja
Sähköpostiosoite: hanna.ekman@energia.fi
twitter-icon @ekmanhan

Materiaalit aiheesta kestävä edunvalvonta

Julkaisut

08.03.2013

Kestävän edunvalvonnan periaatteet

Ohje on tarkoitettu ET:n ja sitä edustavien tahojen edunvalvontaan