Kaukolämmön hinnat tyyppitaloissa eri paikkakunnilla

Energiateollisuus ry laatii tilastoja tyyppirakennusten kaukolämmön hinnasta kaksi kertaa vuodessa (1.1. ja 1.7.). Tyyppirakennusten ominaisuudet on määritelty vastaamaan 2000-luvulla rakennettavien tyypillisten asuinrakennusten ominaisuuksia (energiankulutus, tehontarve). Kyseessä on hintaindeksitilasto, jonka avulla voidaan vertailla yritysten hintoja keskenään ja toisaalta yksittäisen yrityksen hintakehitystä. Tilasto ei ole tyypiltään kustannustilasto, jonka avulla voitaisiin määritellä yksittäisen rakennuksen lämmityskustannuksia.

Kaukolämmön hinnat kysytään Energiateollisuus ry:n (ET) jäseniltä. ET:n jäsenten toiminta kattaa noin 97 % Suomen kaukolämmön myynnistä, joten se kuvaa edustavasti Suomessa myydyn kaukolämmön hinnan kehitystä. Tietoja toimittaa noin 100 kaukolämpöä myyvää yritystä, jotka toimittavat kaukolämpöä noin 170 kunnassa. 

Hintatilastossa esitetään tyyppirakennusten kaukolämmön verollinen hinta €/MWh siten, että maksuissa on mukana energiamaksut ja kiinteät maksut (tehomaksut) veroineen (arvonlisävero, polttoaineiden valmisteverot). Lisäksi tilastossa esitetään tyyppirakennusten liittymismaksut mahdollisine arvonlisäveroineen.


Kaukolämmön hintatilastot


Lisätietoja

wilheta
Wilhelms, Taina
Sähköpostiosoite: taina.wilhelms@energia.fi
Puhelin: +358 9 5305 2115
Lisätietoja:
Kaukolämmön tilastot, finanssisääntely ja -markkinat