Tulevat tapahtumat

Energiateollisuus ry järjestää jäsenilleen ja sidosryhmilleen useita tilaisuuksia ja tapahtumia vuodessa. Näissä tilaisuuksissa tarjotaan paitsi ET:n omia näkemyksiä ajankohtaisista asioista, annetaan myös tilaa muiden osapuolten tuoreiden kantojen esille tuomiseen. 

Tilaisuuksien järjestämisellä on jo pitkä historia, ja ne on koettu mielekkäiksi foorumeiksi verkostoitumiseen ja ajatusten vaihtamiseen. Keräämme tilaisuuksista palautetta ja pyrimme sen mukaan kehittämään niistä entistä mielenkiintoisempia.   
Energia-ala tarvitsee uutta osaamista

19.3.-3.10.2019

Aalto PRO:n Energy Business Professionals -koulutusohjelma perehdyttää energia-alan toimintaympäristön muutosnäkymiin niin kansainvälisesti kuin Suomessa. Osallistujat tarkastelevat muutosten vaikutuksia oman yrityksen toimintaan erityisesti strategian, toimintaprosessien, asiakkuuksien, digitalisaation ja uusien innovaatioiden näkökulmasta. Ohjelma on suunniteltu yhdessä Energiateollisuus ry:n ja energia-alan organisaatioiden kanssa.

Koulutusohjelma alkaa 19.3.2019. Lue lisää osoitteessa www.aaltopro.fi/ebp