Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

YVA-menettelyn sisällyttäminen hankkeen muihin menettelyihin - Ramboll 2017

Julkaistu: 01.09.2017 Päivitetty: 01.09.2017

Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisuuksia YVA-menettelyn yhdistämiseksi hankkeen muihin lupa- ja kaavoitusmenettelyihin. Samalla tutkittiin YVA-yhteysviranomaisen tehtävien tarkoituksenmukaisinta hoitamista. Työssä huomioitiin uudistetun YVA-direktiivin ja muun EU-lainsäädännön sekä kansallinen valtionhallinto- ja maakuntauudistuksen reunaehdot. Lisäksi työssä selvitettiin YVA-menettelyn täytäntöönpanotapoja useissa eri maissa. Työtä rahoittivat Ympäristöpooli, Kemianteollisuus ry, Rakennusteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja EK.

Selvityksen perusteella YVA-menettely on mahdollista integroida luvitukseen ja kaavoitukseen eri tavoilla siten, että hankkeen kokonaisluvitus sujuvoituu. Eri menettelyissä tarvittavia selvityksiä, asiakirjoja ja tiedottamista on mahdollista yhdistää. YVA-ohjelmavaihe ei ole pakollinen ja YVA-yhteysviranomaisen tehtäviä voi hoitaa myös lupaviranomainen.

Selvityksen tuloksia käytetään kansallisen YVA-lainsäädännön sekä ympäristömenettelyitä koskevien lainsäädäntöhankkeiden (mm. yhden luukun -ympäristöpalvelut) edunvalvonnassa.

Heidi Lettojärvi

Heidi Lettojärvi
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @HLettojarvi

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Tutkimus
Energiateollisuus ry -> Ympäristöpooli