Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Valtioneuvoston selonteko keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Julkaistu: 18.10.2017 Päivitetty: 18.10.2017

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Suomen energia- ja ilmastopolitiikka
Energia- ja ilmastopolitiikka -> EU:n energiapolitiikka