Materiaalipankki

Suuret lämpöpumput voivat kattaa yli 10 % kaukolämmön myynnistä

Julkaistu: 15.09.2016 Päivitetty: 15.09.2016

Tuoreen selvityksen mukaan suurilla lämpöpumpuilla voidaan tuottaa 3 - 4 terawattituntia (TWh) kaukolämpöä vuodessa. Se tarkoittaa 9-13 prosenttia kaukolämmön vuotuisesta myyntimäärästä. Nykyinen kaukolämmöntuotanto lämpöpumpuilla on noin 0,6 TWh vuodessa.

Energiateollisuus ry:n Valor Partners Oy:llä teettämän selvityksen mukaan suurilla lämpöpumpuilla on useita hyötyjä.  Lämpöpumput muun muassa monipuolistavat lämmöntuotantorakennetta ja suojaavat markkinariskeiltä.

Niiden ansiosta lämmöntuotannossa voidaan käyttää sähköä, mikä lisää kaukolämpöjärjestelmän ja lämmöntuotannon joustavuutta. Pumpuilla voidaan myös joustavoittaa sähkön tuottamista lämmön ja sähkön yhteistuotannossa niin, että otetaan markkinaolosuhteet huomioon.

Lämpöpumput mahdollistavat lisäksi suurten tuotantolaitosten käyttöasteiden optimoinnin – erityisesti silloin, jos järjestelmään kuuluu lämpöpumppujen ohella energiavarastoja.  Lämpöpumput käynnistyvät nopeasti, joten niitä voidaan tarvittaessa käyttää useaan tarkoitukseen.

Hyödynnetään uusiutuvaa ylijäämälämpöä

Suurissa lämpöpumpuissa hyödynnetään ylijäämälämpöjä, jotka muuten jäisivät käyttämättä. Täten ne kasvattavat uusiutuvan lämmöntuotannon osuutta. Lämpöpumpuilla on jo entuudestaan hyvä imago kuluttajien keskuudessa, mikä edistää myös kaukolämpöalan imagon mieltämistä asiakasläheiseksi, ekologiseksi ja joustavaksi toimialaksi.

Lämpöpumppuinvestoinnit on järkevää toteuttaa taajamissa osana kaukolämpöjärjestelmää. Kaukolämpöjärjestelmän osana lämpöpumppujen hyödyt saadaan optimoitua koko lämmitysjärjestelmän kannalta paremmin kuin kiinteistökohtaisilla investoinneilla.

Suuren lämpöpumpun rakentamista osaksi kaukolämpöjärjestelmää ei tulisikaan nähdä irrallisena investointina, vaan investoinnin kannattavuutta ja vaikutuksia tulisi tarkastella koko kaukolämpöjärjestelmän tasolla (lämmöntuotanto, varastointi ja jakelu).

Suomessa lämpöpumppuja hyödynnetään kaukolämmöntuotannossa suuressa mittakaavassa jo Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Lisäksi Mäntsälässä pumppujärjestelmää hyödynnetään hieman pienemmässä mittakaavassa datakeskuksen tarjoaman lämmön avulla ja joillain paikkakunnilla samalla systeemillä hyödynnetään savukaasujen lämpöä kaukolämpöveden lämmittämiseen.  

 

Tästä selvitykseen

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Katja Kurki-Suonio, puh. 050 374 7449

Katja Kurki-Suonio

Katja Kurki-Suonio
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @katja_k_s

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Kaukolämpötutkimus