Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Suositus L7/2016, kaukolämpöverkon suunnitelmallinen perusparantaminen

Julkaistu: 14.12.2016 Päivitetty: 14.12.2016

Suosituksen on myös koottu keskeisiä toteutustapoja kaukolämpöverkon perusparannustöille erilaisten työkohteiden ja johtorakenteiden osalta. Painopiste suosituksessa on kuitenkin perusparannustoiminnan strategiassa ja systemaattisen uudistavan perusparantamisen suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Perusparannustöiden toteutustapojen osalta suositus korvaa vastaavan suosituksen KK4/2008 ”Kaukolämpöverkon perusparannustoiminnan yhtenäistäminen”.

Veli-Pekka Sirola

Veli-Pekka Sirola
Asiantuntija
Energiaverkot

Materiaalityyppi:
Suositukset ja ohjeet
Kategoriat:
Kaukolämpö ja -jäähdytys
Kaukolämpö ja -jäähdytys -> Tekniset ohjeet