Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Selvitys keskijänniteverkon maadoitusjärjestelmistä_TTY_Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Julkaistu: 20.02.2017 Päivitetty: 20.02.2017

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia

Tämä raportti esittelee Maadoitusjärjestelmät –hankkeeseen Tampereen teknillisen yliopiston
(TTY) Sähkötekniikan laitoksella tehdyn selvitystyön keskeisiä tuloksia.
Maadoitusjärjestelmät –hankkeen taustana on ollut:
  • Sähköverkkoinvestoinnit ovat voimakkaassa kasvussa
  •  Maadoitusverkon rakenne muuttuu, kun maakaapeleita asennetaan myös taajamien ulkopuolella
  • Maadoitusten laajamittainen yhdistyminen keskijännitekaapeleiden kautta
  • haja-asutusaluemaisessa verkossa on uusi asia ja yleistyy tulevaisuudessa
  • Standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset [1] uusimisen yhteydessä havaitut epäselvyydet maadoitusjärjestelmissä
  • Aalto-yliopistolla oli teetetty tutkimus siirtyvistä jännitteistä vuonna 2014. Tehtävänä oli tarkastella millaisia kosketusjännitteitä keskijännitejakeluverkon maasulun aikana voi asiakkaille siirtyä ja millaisen riskin nämä jännitteet voivat aiheuttaa.
Tiedoston nimi Lisäyspäivä
Maadoitusjärjestelmät_loppuraportti_TTY (PDF) 20.2.2017

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Sähkötutkimuspooli