Materiaalipankki

Sähkövuosi 2018: Talouden noususuhdanne kasvatti teollisuuden sähkönkäyttöä alkuvuodesta

Julkaistu: 04.01.2019 Päivitetty: 04.01.2019

Talouden alkuvuoden kasvu lisäsi teollisuuden sähkönkäyttöä. Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) ennakkotilasto osoittaa, että Suomessa käytettiin sähköä vuonna 2018 yhteensä 87 terawattituntia (TWh). Määrä on 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös teollisuuden sähkönkäyttö kasvoi 2 prosenttia.

Metsäteollisuuden sähkönkäyttö kasvoi arviolta prosentin. Kemianteollisuudessa ja metallinjalostuksessa käyttö lisääntyi 3 prosenttia. Muussa teollisuudessa nousua kertyi 2 prosenttia. Muuhun teollisuuteen kuuluvat muun muassa sementti-, lannoite- ja kaivosteollisuus.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi, että teollisuuden sähkönkäytön rakenne on muuttumassa.

-     Jatkossa talouden kasvu ei automaattisesti kasvata sähkön käyttöä. Yhteiskunnan sähköistyminen sen sijaan etenee, kun sähköiset ratkaisut korvaavat monilta osin fossiilisia polttoaineita liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä.

Teollisuus käytti viime vuonna sähköä 41 terawattituntia, mikä on noin 47 prosenttia Suomen kokonaiskäytöstä. Ennen pitkää taantumaa ja teollisuuden rakennemuutoksia vastaavat luvut vuonna 2006 olivat 48 terawattituntia ja 53 prosenttia.

Asumisen, maatalouden sekä palvelujen ja rakentamisen sähkönkäyttö kasvoi viime vuonna 3 prosenttia.

Sääolosuhteet ja päästökustannukset nostivat sähkön tukkuhintaa

Sähkön tukkuhinta nousi viime vuonna keskimäärin 41 prosenttia. Yhtä korkealla se oli viimeksi vuonna 2011. Tukkuhintaa nosti Pohjois-Euroopan poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kesä, jonka vuoksi vesivoimaa oli tarjolla niukasti. Talvi 2018 oli myös selvästi aiempaa kylmempi.

-     Kun vesivoimaa ei ollut tarjolla, käytössä oli enemmän polttoaineita, joiden hyödyntäminen on selvästi aiempaa kalliimpaa kohonneiden päästöoikeuskustannusten vuoksi. Sähköntuotantoa pitääkin tarkastella kokonaisuutena, sillä tarvitsemme monenlaisia tapoja tuottaa sähköä, painottaa ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä. 

-     Päästöttömän energian tuotantoon ohjaava päästökauppa on saatu EU:ssa viimein toimimaan. Tämä on hyvä asia. Suomessa on jo tehty investointipäätöksiä useista tuulipuistoista ilman yhteiskunnan tukia.

Hiilidioksidipäästöt nousivat, trendi silti selvästi laskeva

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 47 prosenttia sähköstä ja hiilidioksidineutraaleilla energialähteillä 79 prosenttia.

Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt nousivat noin 15 prosenttia, kun talven 2018 lämmitystarve oli edellisvuosia selvästi suurempi. Niukan vesitilanteen vuoksi sähköä jouduttiin tuottamaan tavallista enemmän myös polttoaineilla.

-     Erittäin sateisen syksyn jälkeen energiapuu oli osin heikkolaatuista, eikä kaupunkeja voi lämmittää pelkällä puupolttoaineella. Tarvitaan myös turvetta. Viime talvi osoittaa, että Suomi tarvitsee laajan polttoainepaletin varmistamaan lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden.

Kymmenen viime vuoden tilastointi osoittaa, että huolimatta viime vuodesta Suomen sähköntuotannon päästöt ovat nopeassa laskussa. Energiateollisuuden arvion mukaan sähkön ja kaukolämmityksen tuotantopäästöt puolittuvat nykyisestä ensi vuosikymmenellä painuen marginaaliin 2030-luvulla.

Sähkön nettotuonti edelleen merkittävää

   Sähkön tuonti oli viime vuonna edelleen Euroopan ennätystasoa. Tähän on tulossa helpotusta, kun saamme käyttöön lisäydinvoiman ja muun muassa lisää tuulivoimaa, Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä huomauttaa.

Sähkön kulutuksen kasvu ja vesivoiman väheneminen katettiin pääosin lisääntyneellä lämpö- ja tuulivoimalla.

Energiateollisuuden julkaisemat luvut ovat kuukausitilastoon ja arvioihin perustuvia ennakkotietoja. Vuoden 2018 lopulliset tiedot Energiateollisuus julkaisee syksyllä 2019.

• Kokonaiskulutus: 87 TWh
• Hiilidioksidineutraali sähköntuotanto: 53 TWh
• Sähköntuotanto kotimaisilla energialähteillä: 36 TWh
• Sähköntuotanto uusiutuvilla energialähteillä: 31 TWh
• Nettotuonti: 20 TWh
• Teollisuuden sähkönkulutus: 41 TWh


Lisätiedot

• Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, p. 050 593 7233, @JukkaLeskela
• Johtaja (tuotanto) Jari Kostama, p. 050 301 1870, @JariKostama
• Tilastoasiantuntija Jonna Hakala, p. 044 510 6238, @JonnaHakala2

Tiedoston nimi Lisäyspäivä
Sähkövuosi2018_mediakuvat (PPTX) 3.1.2019
Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Jari Kostama

Jari Kostama
Johtaja
Energiantuotanto
twitter-icon @JariKostama

Jonna Hakala

Jonna Hakala
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @JonnaHakala2

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry