Materiaalipankki

Sähköverkkoyhtiöt varautuvat ylijäämillä sähköverkon uudistamisen investointeihin

Julkaistu: 16.02.2017 Päivitetty: 16.02.2017

Energiavirasto julkaisi tänään jakeluverkkoyhtiöiden tuoton yli- ja alijäämät 2015 päättyneeltä valvontajaksolta. Kolmannella valvontajaksolla jakeluverkkoyhtiöt olivat yhteensä 115 miljoonaa euroa ylijäämäisiä. Tällä ylijäämällä verkkoyhtiöt ovat varautuneet mittaviin sähköverkkoinvestointeihin, joilla vastataan sähkömarkkinalain toimitusvarmuustavoitteisiin. Suomessa toimii noin 80 verkkoyhtiötä, joiden toimintaympäristö ja -tavat vaihtelevat.

Energiateollisuus ry:n johtaja Kenneth Hänninen muistuttaa, että sähköverkkoja rakennetaan ja uusitaan seuraavan kymmen vuoden aikana merkittävästi.  Siirtohinnoittelua valvova Energiavirasto on arvioinut, että vuoteen 2029 mennessä jakeluverkkoihin investoidaan 8,6 miljardia euroa. Alkuvaiheessa vuosittaiset verkkoinvestoinnit ovat 700-800 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2016 jakeluverkkoihin investoitiin 850 miljoonaa euroa, mikä on yli puolet verkkoyhtiöiden yhteenlasketusta liikevaihdosta. Investoinnit työllistävät tuhansia ihmisiä ympäri Suomea usean vuoden ajan.  

- Kuluvan vuosikymmenen alkuun verrattuna verkonrakentamisen vuosittaisen työmäärän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. Nyt on myös hyvä hetki investoida. Korot ovat alhaalla ja työvoimaa on saatavilla, Hänninen toteaa.

Investointibuumin taustalla ovat asiakkaiden kasvavat odotukset ja yhteiskunnan sähköriippuvuuden lisääntyminen. Vuonna 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki asetti verkkoyhtiöille uusia vaatimuksia, joiden tavoitteena on turvata sähkönjakelun toimitusvarmuus yhteiskunnan odotusten mukaisesti.

Verkkoliiketoiminta on Suomessa erittäin tiukasti säänneltyä. Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöiden kohtuullista tuottoa neljän vuoden jaksoissa ja mahdollinen ylijäämä on hyvitettävä seuraavalla valvontajaksolla.  

Aikaisempien valvontajaksojen aikana valtaosa Suomen verkkoyhtiöistä on hinnoitellut palvelunsa alle sallitun ja tähän asti valvontajaksot ovat olleet selvästi alijäämäisiä.

- Sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamiseksi tehtävät verkkoinvestoinnit ovat edellyttäneet verkkoyhtiöiltä hinnoittelun tarkistamista. Hintojen korotukset ovat välttämättömiä, jotta sähköverkkoja voidaan kehittää lain edellyttämällä tavalla vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja yhteiskunnan tarpeita, Kenneth Hänninen korostaa.

 

Lisätietoja: 
Kenneth Hänninen, johtaja, puh. 050 320 2439

 

  • Energiavirasto valvoo sähkömarkkinalain toteutumista. Sääntely tapahtuu määräämällä verkkoyhtiöille tuoton yläraja ja edellyttämällä yhtiöiltä verkon ylläpitämistä ja kehittämistä. Käytännössä virasto määrittää verkkoyhtiöiden liikevaihdolle ylärajan.
  • 2013 voimaan tullut sähkömarkkinalaki edellyttää sitä, että jakeluverkon vioittuminen esimerkiksi myrskyn seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella asiakkaille yli 6 tuntia kestävää sähkökatkoa eikä muulla alueella yli 36 tuntia kestävää keskeytystä. Vaatimukset on täytettävä portaittain vuoden 2028 loppuun mennessä.
  • Ensimmäisen valvontajakson (2005-2007) alijäämä oli 225 miljoonaa euroa. Toisen valvontajakson (2008-2011) alijäämä oli 314 miljoonaa euroa.

Kenneth Hänninen

Kenneth Hänninen
Johtaja
Energiaverkot

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Sähköverkot -> Lainsäädäntö ja regulaatio