Materiaalipankki

Sähköntoimituksen laatu- ja toimitustapavirheen sovellusohje

Julkaistu: 17.11.2014 Päivitetty: 17.11.2014

Tässä sovellusohjeessa käsitellään sähkömarkkinalain (588/2013) pykälän 97 mukaista sähköntoi-mituksen virhettä ja virheestä aiheutuvia seuraamuksia. Sähköntoimitus käsittää sähkön laadun ja toimitustavan, joista jälkimmäinen pitää sisällään sähköntoimituksen keskeytykset.

Sähköntoimituksen virheeksi katsotaan sähkömarkkinalaissa myös kuluttajan laskutuksen virhe. Laskutuksen virhettä ei kuitenkaan käsitellä tässä sovellusohjeessa.
Ina Lehto

Ina Lehto
Asiantuntija
Energiaverkot

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Suositukset ja ohjeet
Kategoriat:
Sähköverkot