Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Sähkönjakelun luotettavuus edellisvuoden tasolla

Julkaistu: 29.06.2017 Päivitetty: 29.06.2017

Energiateollisuus ry:n keskeytystilastosta selviää, että sähkönjakelu oli vuonna 2016 keskeytyneenä noin kaksi tuntia sähkönkäyttäjää kohden. Taso on suunnilleen sama kuin vuonna 2015. Sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit ovat parhaillaan käynnissä ja verkkojen on määrä olla kunnossa vuoden 2028 loppuun mennessä. Kaapelityömaat tulevat olemaan tuttu näky lähivuosina. Yhteistyötä sähkö- ja teleyhtiöiden kesken lisätään.

Asemakaava-alueella sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuoden aikana alle tunti. Asemakaava-alueiden ulkopuolella sähkötön aika oli vajaa 8 tuntia. Keskimääräisesti sähköasiakas koki viime vuonna kaksi sähkökatkoa.

Suurin osa sähkökatkoista johtui myrskyjen sekä lumen ja jääkuorman aiheuttamista vioista. Kaikista keskeytyksistä noin 8 % oli ns. suunniteltuja työkeskeytyksiä. Näiden taustalla ovat sähköverkon laajat uudistustyöt. Valtaosa katkoista hoidettiin verkostoautomaation avulla, jolloin asiakkaan kokema keskeytys jäi sekuntitasolle.

Sähköverkkoja uusitaan parhaillaan noin 800 miljoonalla eurolla vuodessa. Taustalla on sähkömarkkinalaissa asetetut sähkön toimitusvarmuusvaatimukset ja nyky-yhteiskunnan riippuvuus sähköstä. Urakan on määrä olla valmis vuoden 2028 loppuun mennessä. Silloin asiakkaan kokema sähkökatko ei saa kestää asemakaava-alueella yli kuutta tuntia ja asemakaava-alueen ulkopuolella yli 36 tuntia.

Sähkö- ja televerkkoja rakennetaan yhdessä

Samaan aikaan kun sähköverkkoja saneerataan, teleoperaattorit rakentavat uusia laajakaistaverkkoja sadoilla miljoonilla euroilla. Sähkö- ja teleyhtiöt pyrkivätkin rakentamaan verkkoja entistä enemmän yhteistyössä, jotta säästetään asennuskustannuksissa ja haitta maanomistajille olisi mahdollisimman vähäinen. Energiateollisuus ja FiCom julkaisivat kesäkuussa yhteisrakentamisen kustannuksenjakoa koskevan suosituksen, jonka tarkoitus on edistää yhteistyötä sähkö- ja teleyhtiöiden kesken.

 

Vuoden 2016 keskeytystilasto perustuu 56 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,3 % Suomen jakeluverkkojen johtopituudesta. 

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Esa Niemelä, puh. 050 569 6922
Johtaja Kenneth Hänninen, puh. 050 320 2439

Esa Niemelä

Esa Niemelä
Asiantuntija
Energiaverkot
twitter-icon @EsaNiemela

Kenneth Hänninen

Kenneth Hänninen
Johtaja
Energiaverkot

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Sähköverkot

Liittyvä materiaali

Tilastot

Sähkön keskeytystilasto 2016

Vuoden 2016 keskeytystilasto perustuu 56 jakeluverkonhaltijan keskeytystietoihin. Tilasto kattaa 98,3 % Suomen jakeluverkkojen johtopituudesta. Tilaston perusteella sähkönkäyttäjän kokema keskimääräinen keskeytysaika oli viime vuonna noin kaksi tuntia ja asiakas koki keskimäärin noin kaksi sähkökatkoa vuoden aikana. Luvut ovat samaa tasoa kuin edellisenä vuonna.