Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Ohjeistuksia päästömittausten laadunvarmistukseen Suomessa – SFS-EN 14181:n tulkinta ja raskasmetallien näytteenotto – VTT 2017

Julkaistu: 06.03.2017 Päivitetty: 06.03.2017

Raportissa esitetään päivitetty kansallinen ohje jatkuvatoimisten savukaasupäästömittausten laadunvarmistukseen. Nykyisen vuodelta 2008 olevan kansallisen ohjeen päivitys oli tarpeen, sillä laadunvarmistusta koskevan standardin EN 14181 päivitys julkaistiin Suomessa 2015. Uudessa ohjeessa on huomioitu myös esille tulleet kansalliset tulkintaongelmat. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia.

Ohjeeseen sisältyy myös suositeltavat menettelyt raskasmetallimittausten mittaamiseen ja tulosten laskentakäytäntöihin (mm. alle määritysrajan olevien arvojen summaaminen). Ohjeeseen on kirjattu myös tietoa eurooppalaisista/kansainvälisistä standardeista komponenteille, joille tultaneen esittämään mittausvaatimuksia polttolaitoksien parasta käyttökelpoista tekniikkaa kuvaavissa ns. BREF-dokumenteissa (kuten HCl, HF, N2O).

Selvityksen rahoittivat Energiateollisuuden ympäristöpooli, ympäristöministeriö, Metsäteollisuus ry, Metallinjalostajat ry, Ramboll Finland, AX-LVI, Pöyry Finland, Envimetria, Kontram, KyAMK, Outotec, Nab Labs, ja VTT.

Heidi Lettojärvi

Heidi Lettojärvi
Asiantuntija
Energiantuotanto

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Ympäristöpooli
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Ympäristösääntely