Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Lausunto HE 6/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Julkaistu: 07.03.2017 Päivitetty: 07.03.2017
Katja Kurki-Suonio

Katja Kurki-Suonio
Asiantuntija
Energiantuotanto

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Uusiutuva energia
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Ympäristösääntely
Kaukolämpö ja -jäähdytys -> Energialähteet