Materiaalipankki

Lausunto hallituksen esitysluonnokset laeiksi ympäristönsuojelulain ja elämistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta

Julkaistu: 09.05.2018 Päivitetty: 09.05.2018
Heidi Lettojärvi

Heidi Lettojärvi
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @HLettojarvi

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Ympäristösääntely
Sähköntuotanto