Materiaalipankki

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä

Julkaistu: 15.08.2018 Päivitetty: 15.08.2018
Jari Kostama

Jari Kostama
Johtaja
Energiantuotanto
twitter-icon @JariKostama

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Suomen energia- ja ilmastopolitiikka
Sähköntuotanto -> Fossiiliset energialähteet