Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Lausunto hallituksen esitysluonnoksen maakaasumarkkinoita koskevista laeista

Julkaistu: 07.04.2017 Päivitetty: 07.04.2017
Katja Kurki-Suonio

Katja Kurki-Suonio
Asiantuntija
Energiantuotanto

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Sähköntuotanto
Sähköntuotanto -> Fossiiliset energialähteet
Sähkömarkkinat -> Vähittäismarkkinat