Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 138/2017) laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverostsa annettujen lakien muuttamisesta

Julkaistu: 07.11.2017 Päivitetty: 07.11.2017
Antti Kohopää

Antti Kohopää
Asiantuntija
Energiantuotanto
twitter-icon @AnttiKohopaa

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energia- ja ilmastopolitiikka
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Energiaverot
Kaukolämpö ja -jäähdytys