Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Lausunto asetusluonnoksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun Valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Julkaistu: 03.03.2017 Päivitetty: 03.03.2017
Katja Kurki-Suonio

Katja Kurki-Suonio
Asiantuntija
Energiantuotanto

Materiaalityyppi:
Lausunnot ja kannanotot
Kategoriat:
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Uusiutuva energia
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Ympäristösääntely
Sähköntuotanto