Materiaalipankki

Materiaalipankki

On vain yksi hyvä asia, tieto, ja yksi paha asia, tietämättömyys. - Sokrates

Laajan kaapeloidun keskijänniteverkon maasulkuilmiöiden vaikutukset TTY 2017 - Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Julkaistu: 30.11.2017 Päivitetty: 30.11.2017

Tämä raportti esittelee Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Sähköenergiatekniikan laboratoriossa tehdyn selvityksen ”Laajan kaapeloidun keskijänniteverkon maasulkuilmiöiden vaikutukset” keskeisiä tuloksia. Päähuomio kohdistui suojaushaasteisiin, yliaaltoihin ja vaarajännitteisiin verkon maasulkutilanteissa. Tutkimus on tehty Sähkötutkimuspoolin ja TTY:n rahoituksella.

Sirpa Leino

Sirpa Leino
Asiantuntija
Energiamarkkinat
twitter-icon @leinosi

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Sähkötutkimuspooli