Materiaalipankki

Kysynnän jousto - Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille - Sähkötutkimuspoolin julkaisu

Julkaistu: 01.09.2015 Päivitetty: 01.09.2015
Sähkötutkimuspooli (ST-pooli) käynnisti vuonna 2013 tutkimushankkeen ”Kysynnän jousto – Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR-pooli)”, joka alkoi 1.8.2013 ja päättyi 31.3.2015. Hankkeen rahoitukseen sekä johtoryhmätyöskentelyyn projektiosapuolina on osallistunut yhteensä 15 yritystä ja järjestöä. Tulokset on koottu laajaan tutkimusraporttiin sekä tiivistettyyn yhteenvetoon.

Raportit löytyvät verkosta seuraavista  linkeistä:

- Loppuraportin tiivistelmä: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3486-7

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Sähkötutkimuspooli
Sähköverkot