Materiaalipankki

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tarkastaa, rajoittaako Energiateollisuus ry:n verkkovaliokunnan suositus kilpailua sähkömarkkinoilla

Julkaistu: 15.04.2016 Päivitetty: 15.04.2016

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on käynnistänyt 5.4.2016 kilpailulain mukaisen tarkastuksen Energiateollisuus ry:n (ET) verkkovaliokunnan lokakuussa 2015 antamasta suosituksesta, että jakeluverkonhaltijat käyttäisivät yö- ja päiväenergiaan perustuvissa mittauspalveluissa valtakunnallista aikajaotusta. KKV selvittää, onko kyseisellä suosituksella sähkönsiirron ja sähköenergian myynnin markkinoiden kilpailua rajoittava vaikutus.

ET:n verkkovaliokunnan aikajaotussuosituksen mukaan päiväenergiaa on kaikkina päivinä kello 7:n ja 22:n välisenä aikana kulutettu energia ja muuna aikana kulutettu energia on yöenergiaa. Tästä valtakunnallisesta aikajaotuksesta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (ns. mittausasetus). Jakeluverkonhaltijat voivat valtakunnallisen aikajaotuksen ohella tarjota vastuualueensa asiakkaille omaan paikalliseen aikajaotukseen perustuvia mittauspalveluita.

ET:n suosituksen tarkoituksena on vähentää byrokratiaa, edistää markkinoiden tehokasta toimintaa ja kilpailua sähkönmyynnissä sekä lisätä kuluttajien valinnanvapautta. ET:n verkkovaliokunnan suositus ei ole jäsenyhtiöitä juridisesti sitova, mutta se kannustaa jakeluverkonhaltijoita luomaan sähkönmyyjille mahdollisimman tasapuoliset kilpailuedellytykset yhdenmukaistamalla käytäntöjä.

Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

ET pitää ymmärrettävänä, että suosituksen mahdolliset vaikutukset sähkömarkkinoiden kilpailuun selvitetään ja haluaa taata KKV:lle työrauhan selvitystyön tehokkaalle suorittamiselle. Selvitystyön ennakoidaan kestävän useamman kuukauden ajan.  ET tiedottaa asiasta selvitystyön valmistuttua.

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry