Materiaalipankki

Julkaisu K1/2013, rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet

Julkaistu: 03.09.2013 Päivitetty: 01.11.2017

Tässä julkaisussa K1/2013 määritellään vaatimukset rakennuksen kaukolämmityslaitteiden suunnittelulle, asennukselle ja laitteille.

Yhtenäisillä käytänteillä taataan asiakkaiden laitteiden ja lämmönmyyjän kaukolämpöjärjestelmän laadukas ja tehokas toiminta. Tämän julkaisun määräysten ja ohjeiden noudattaminen määritellään kaukolämmitykseen liittyvän asiakkaan ja lämmönmyyjän välisessä yksityisoikeudellisessa sopimuksessa. 

K1:n mitoitus- ja tarkastuspöytäkirjat  löytyvät excel-muodossa.

Lisämateriaalia liittyen poistoilmalämpöpumpun kytkemisestä kaukolämmön rinnalle (julkaistu 1.11.2017):
- Ohjeita taloyhtiölle
- Ohjeita suunnittelijalle (sisältää myös esimerkkikytkennät Hybridi 1 ja Hybridi 2)
Mirja Tiitinen

Mirja Tiitinen
Asiantuntija
Energiamarkkinat
twitter-icon @MirjaTiitinen1

Materiaalityyppi:
Julkaisut
Suositukset ja ohjeet
Kategoriat:
Kaukolämpö ja -jäähdytys -> Asiakkuus