Materiaalipankki

ET:n Leskelä tyytyväinen sopuun energiapaketista – sähkömarkkinoiden yhdentymiseen suomalaiset kuitenkin pistäisivät vauhtia EU:ssa

Julkaistu: 19.12.2017 Päivitetty: 19.12.2017

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) on tyytyväinen, että ilmastonmuutoksen hillintä on nousemassa keskeiseksi tavoitteeksi EU:n energiapolittikassa. Sähkömarkkinoiden yhdentymistä olisi suomalaisen energia-alan mielestä pitänyt kuitenkin edistää rohkeammin.

- EU:n energiaministerien maanantaina muodostama kanta uusiutuvaa energiaa, sähkömarkkinoita ja kansallisia energiasuunnitelmia koskevista komission ehdotuksista antaa hyvän pohjan jatkaa energiamurrosta, kun yksittäisiä keinoja ei nostettu Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteen ohi, sanoo Energiateollisuuden johtaja Jukka Leskelä.

Energiateollisuus painottaa, että kun energiamuutos on saatu vauhtiin erityisesti sähköntuotannossa, huomio on kiinnitettävä lämmitykseen ja liikenteeseen.

- Kaikkien energiamuotojen on myös kilpailtava markkinoilla, jotta parhaat pääsevät esiin ja fossiiliset polttoaineet voidaan korvata ilman yhteiskunnan massiivisia tukia. Tässä energiaministerit ottivat askelia oikeaan suuntaan.

- Suomen vahvuus on muun muassa kaukolämpö, jota voidaan hyödyntää muuallakin Euroopassa uusiutuvan energian lisäämiseksi lämmityksessä. Tuista luovuttaessa uusiutuvan energian on oltava käyttäjilleen kiinnostavaa ja edullista, Leskelä korostaa.

ET:n toimitusjohtaja huomauttaa, että EU:n energiamarkkinoiden yhtenäistämisessä ja avaamisessa kilpailulle yhteinen linja jäi valitettavan vaatimattomiksi.

- Osa jäsenmaista haluaa pitää kiinni energian hintojen sääntelystä, vaikka Pohjoismaiden esimerkki vapaasta markkinataloudesta on rohkaiseva. Sähkö on meillä eurooppalaisittain edullista. Energiavarmuutta ja uusiutuvan energia lisäämistä maat haluavat pitkälti omien rajojensa sisällä, vaikka yhteistyöllä saavutettaisiin mittavia säästöjä.

- Pohjoismaissa asiakkaat ovat tottuneet valitsemaan energiamuodon ja -yhtiön, saamaan ajantasaista tietoa energiansa käytöstä ja äänestämään jaloillaan, jos palvelu ei miellytä. Tällaiset vapaudet ovat tulossa laajemmin eurooppalaisten ulottuville, mutta osa ministereistä vaati useiden vuosien siirtymäaikoja, Leskelä harmittelee.

Energiateollisuus muistuttaa, että Suomen huolena on ollut suurimman uusiutuvan energian lähteemme biomassan käytön kestävyyskriteerit.

- Nyt on toteutumassa malli, jossa kestävyys osoitetaan meille tutuilla työkaluilla eli lainsäädännöllä ja sertifikaateilla. Kunnianhimoisen uusiutuvan energian tavoitteemme saavuttaminen on omissa käsissämme ja toiminnan paikallisuus voidaan huomioida, Leskelä kiittää.

Seuraavaksi energiaministerit neuvottelevat kannasta Euroopan parlamentin kanssa, jolla on aiheisiin omia painotuksiaan. Suomalaisen energiateollisuuden terveiset ovat selkeät.

- Jäsenmaiden tulisi ohjata itsenäisesti vain aloja, jotka eivät ole vielä yhteiseurooppalaisen ohjauksen kuten päästökaupan piirissä. Ristikkäisistä signaaleista pitäisi päästää energiamarkkinoilla eroon, painottaa ET:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, p. 050 593 7233, Twitter @JukkaLeskelä
EU-asioiden päällikkö Joona Turtiainen, p. 040 586 5939, Twitter @JoonaTurtiainen

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Joona Turtiainen

Joona Turtiainen
EU-asioiden päällikkö
Edunvalvonta ja viestintä
twitter-icon @joonaturtiainen

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Energia- ja ilmastopolitiikka -> EU:n energiapolitiikka
Sähkömarkkinat