Materiaalipankki

Energiateollisuus: Yhteiskunta tarvitsee kulutusjoustoa, kun sähköä tuotetaan yhä enemmän auringolla ja tuulella

Julkaistu: 24.10.2018 Päivitetty: 24.10.2018

Suomalaisten suhde energiaan on muuttumassa merkittävästi, toteaa energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) tänään julkistetusta älyverkkotyöryhmän loppuraportista.

Tuuli- ja aurinkoenergian määrän kasvaessa sähköntuotannosta iso osa hajautuu ja muuttuu riippuvaiseksi säästä. Energiateollisuuden johtava asiantuntija ja älyverkkotyöryhmään osallistunut Riina Heinimäki muistuttaa, että muutos vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

- Sähkön käyttäjän roolin vahvistaminen markkinoilla edistää kulutusjoustoa, mikä puolestaan tukee sähkön toimitusvarmuutta koko yhteiskunnassa. ET julkisti jo keväällä alan vision ja älyverkkoraportin linjaukset tukevat tätä muutosta.

- Energiayhtiöiden asiakkaille syntyy aivan uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, kun digitalisaatio ja energian tuotanto-, käyttö- sekä varastointiteknologiat ovat kehittymässä älykkääksi sähköjärjestelmäksi.

Investointi omaan energiantuotantoon ja varastointiin muuttaa asiakkaan roolia. Mahdollisuudet vaikuttaa sähkölaskun suuruuteen tai valita esimerkiksi ilmastoystävällistä sähköä lisääntyvät entisestään.

- Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää, että poliittinen päätöksenteko tarkastelee energiajärjestelmiä kokonaisuutena. Sähkön, kaukolämmön ja kaasun vuorovaikutuksen vahvistaminen myös politiikkatoimin lisää vähäpäästöistä energiaa kustannustehokkaasti, Heinimäki painottaa.

Energiateollisuus pitää tärkeänä, että kulutusjoustoon liittyvien palvelujen kehittäminen on markkinaehtoista liiketoimintaa ja että asiakas voi ostaa haluamansa palvelun valitsemaltaan sähkönmyyjältä.

- Valinnanvapautta lisää muun muassa älyverkkoraportin linjaus, joka mahdollistaa sähkönsiirron ja myynnin vapaaehtoisen yhteislaskuttamisen, Riina Heinimäki huomauttaa.

Myös energiayhteisöjen osalta Energiateollisuus korostaa vapautta valita, lähteäkö mukaan vai jäädäkö pois yhteisöstä.

- Useat sähkönmyyjät ovat hyvää vauhtia kaupallistaneet ja kaupallistavat uusia palvelujaan. Ne toimivat jo nyt aggregaattoreina eli tarjoavat asiakkaille sähköntuotantoa ja kulutusta suuremmiksi kokonaisuuksiksi keräävää joustopalvelua. Energiayhtiöt ovat myös tulevaisuudessa luontevia kumppaneita energiamarkkinoilla, sanoo Heinimäki.

Energiateollisuus painottaa, että älykkään energiajärjestelmän edistäminen ei edellytä uusia tukia ja lainsäätäjän tulee varmistaa, että lainsäädäntö luo keskeisille toimijoille selkeät roolit.

- Järjestelmän tulee palvella markkinoiden kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Muutoksessa korostuu myös viranomaisviestinnän ja neutraalin neuvonnan tarve, kun älyverkkoraportin ehdotukset tuovat energiayhtiöiden asiakkaille merkittäviä muutoksia, tähdentää Energiateollisuuden johtava asiantuntija Riina Heinimäki.

Lisätiedot

KOMMENTTIPYYNNÖT KE 24.10. KLO 12–16
ET:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki, p. 050 381 6131, @RiinaHeinimaki

Riina Heinimäki

Riina Heinimäki
Johtava asiantuntija
Energiamarkkinat

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry
Sähköverkot
Sähköverkot -> Asiakkuus
Sähkömarkkinat
Sähkömarkkinat -> Vähittäismarkkinat