Materiaalipankki

Energiateollisuus: Suomi osoittaa johtajuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä

Julkaistu: 20.12.2018 Päivitetty: 20.12.2018

Energia-alaa edustavan Energiateollisuuden (ET) toimitusjohtaja Jukka Leskelä pitää tänään julkistettua kahdeksan puolueen yhteistä ilmastolinjausta merkittävänä päätöksenä. - Ilmastopolitiikassa on peräänkuulutettu johtajuutta, jota tänään julkistettu linjaus osoittaa. Suomi yhteistyössä muiden pohjoismaiden kanssa omaa mahdollisuudet, osaamisen ja voimavarat kääntää ilmastopolitiikan suunta kestävälle tasolle, Leskelä sanoo.

Leskelä on tyytyväinen erityisesti päästökaupan vahvistamiseen ja laajentamiseen.

- Päästökauppa markkinaehtoisena ja teknologianeutraalina ohjauskeinona on osoittanut tehonsa. Päästökaupan kehittäminen on tärkeää, kun kiristetään päästötavoitteita. Kansallisesti tulisi pidättäytyä päästökaupalle päällekkäisiltä, usein ilmastopoliittisesti vähäpätöisiltä ratkaisuilta. Ilmastomyönteinen energiapolitiikka ei kaipaa kieltoja, uusia veroja tai tukipaketteja, Leskelä toteaa.

Energia-ala lähes päästöttömäksi 2030-luvulla

Puolueiden yhteisessä ilmastolinjauksessa sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä.

- Toivottu päästökehitys energiantuotannossa on mahdollinen, mutta se edellyttää houkuttelevaa investointiympäristöä, hyväksyttävyyttä metsätalouden sivutuotteiden käytölle sekä vahvaa panostusta uusien teknologioiden tutkimukseen ja käyttöönottoon. Kärkihanketuen kaltaisilla ratkaisuilla voitaisiin edistää kiinnostavia uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa kokeilukulttuuria, Leskelä huomauttaa.

Energiateollisuus on kannustanut päättäjiä nostamaan ilmastopolitiikan kunnianhimontason vastaamaan Pariisin sopimusta.

- Hiilineutraaliuden saavuttaminen EU:ssa vuosisadan puoliväliin mennessä on vaativa tavoite. Sen saavuttaminen ei kuitenkaan jää kiinni Suomen energia-alasta, Leskelä sanoo.

Jukka Leskelä

Jukka Leskelä
Toimitusjohtaja
Hallinto
twitter-icon @JukkaLeskela

Hanna Ekman

Hanna Ekman
Johtaja
Edunvalvonta ja viestintä
twitter-icon @ekmanhan

Materiaalityyppi:
Tiedotteet
Kategoriat:
Energiateollisuus ry -> Tulevaisuus
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Suomen energia- ja ilmastopolitiikka
Energia- ja ilmastopolitiikka -> EU:n energiapolitiikka
Energia- ja ilmastopolitiikka -> Päästökauppa